Menu

Læsevejledning

Mulernes Legatskole har 3 læsevejledere: Lise Glargaard, Meike Wandam, Lene Friis Christensen.
 
Læsevejlederne kan hjælpe elever, hvis de har problemer med at læse eller stave. Det er meget vigtigt at kunne læse og stave godt, da det er grundlaget for en god kommunikation og et godt studieforløb på gymnasiet eller HF.
Alle 1.klasserne screenes i skoleårets begyndelse. Her testes stavning, læseforståelse, ordforråd og læsehastighed. Alle resultater vurderes af læsevejlederne, der efterfølgende tilbyder støtte til elever med særlige behov.
Det kræver gode læsefærdigheder at være studerende, og overgangen fra folkeskoleelev til gymnasieelev kan være svær. Derfor gennemfører Mulernes Legatskole et læsekursus for alle elever i alle 1.-klasserne – se nærmere nederst på siden.
 
Læsevejlederne har følgende funktioner:
•    Screening af læse- og stavefærdigheder i alle 1.g- og 1.HF-klasserne.
•    Indkaldelse af elever, der har behov for det, til en samtale med læsevejlederen. Ved samtalen aftaler eleven og læsevejlederen, hvordan der kan arbejdes med at afhjælpe problemerne. Det er et tilbud fra skolen til den enkelte elev, og det er frivilligt, om eleven vil modtage tilbuddet.
•    Undervisning af enkeltelever eller små hold. Undervisningen tilrettelægges efter individuelle behov. Undervisningen foregår inden for det normale skema, og timerne godskrives.
•    Tovholder på læsekurserne i 1.g- og 1.HF-klasserne.
•    Rådgivning om it-hjælpemidler fra SU-styrelsen til elever med læse- og staveproblemer. Læsevejlederen ansøger om hjælpemidler i samarbejde med eleven og hjælper eleven i gang.
•    Samtaler med elever vedr. behov for dispensationer til eksamen (ekstra tid, eksamenstekster fra Nota, anvendelse af it-hjælpemidler).
•    Administration og afholdelse af studiestøttetimer, herunder elevens behov for og ønsker om timer.
•    Afholdelse af HF-grammatikdag.
•    Elever, der føler, at de har behov for hjælp og vejledning, er velkomne til selv at henvende sig til læsevejlederen i træffetiden
Screeningen
Screeningen afdækker elevernes færdigheder i stavning, afkodning, ordforråd, læsehastighed og læseforståelse.It-hjælpemidler
Enkelte elever med særlige behov har mulighed for ved skolestart at få udleveret en såkaldt IT-rygsæk, som består af en skanner, diktafon, skannerpen og programmer, som kan hjælpe eleven i det daglige arbejde og til eksamen. Programmerne kan
•    læse tekster højt på dansk, engelsk, tysk, fransk eller spansk.
•    hjælpe med at skrive, foreslå ord etc.
Nedenfor fortæller Jakob om, hvordan han har klaret sig gennem uddannelsessystemet på trods af ordblindhed og hørenedsættelse. Han fortæller bl.a. om sin IT-rygsæk.

Læsekurset
Læsekursernes vigtigste indhold er følgende:
1. At gøre eleverne til fleksible læsere.
2. At indøve læsetræningsteknikker.
3. At indøve studielæsningsteknikker.
Det er af stor betydning, at eleverne lærer at læse fleksibelt, altså at læse med forskellig hastighed og grundighed, når der skal studeres, og når der skal læses store tekstmængder. Dette kan indøves ved hjælp af forskellige læsetræningsøvelser. Indøvelse af gode studielæsningsteknikker er guld værd på gymnasiet og HF, men også på længere sigt i uddannelsessystemet.
Læsekurset varetages af klassens lærere med læsevejlederne som konsulenter.

 

Træffetider

Meike Wandam
Fredage 12-13

Lene Friis Christensen

Mandage 12-13

Lise Glargaard

Tirsdage 12-13

I lokale 90