Menu

Eksamensangstkursus

Hvert forår udbyder studievejlederne på Mulernes Legatskole eksamenstræningskursus forde skolens elever, som døjer med eksamensangst.

Nogle elever oplever en skræk for eksamen, der betyder, at de til eksamen opnår en lavere karakter, end de har grund til at forvente, hvis de ser på de karakterer, de får hen over skoleåret. For hf-elever, som kun har deres eksamenskarakterer at bygge på, er problemet selvsagt endnu større. De fleste har angst i forbindelse med mundtlig eksamen, og det er derfor det, der arbejdes mest med. Vi giver dog også gode råd til elever med skræk for skriftlig eksamen.
Eleverne melder sig til kurset gennem deres studievejleder. Det bliver pointeret, at vi ikke kan drysse tryllestøv ud over dem og ej heller hjælpe dem, der ikke gennem året har ydet en indsats. De, der har en angst, der er dybere, opfordrer vi til at søge hjælp hos psykolog og formidler kontakt hermed. Som regel gennemfører ca. 15 elever kurset.

På kurserne arbejder vi med elevernes tankekonstruktioner. Mange elever, der oplever angst i forbindelse med eksamen, har såkaldte katastrofetanker, hvor de forestiller sig at alt går galt og i yderste konsekvens, at de dumper. Som oftest er der ikke belæg for disse tanker, så vi arbejder med at afvise dem, da de ofte opfyldes, hvis eleven går til eksamen med disse tanker forrest i hovedet. De blokerer for konstruktive tanker. Det er vigtigt, at eleven i en eksamenssituation ”er i nuet”, og for at opnå det arbejder vi også med afspænding og vejrtrækningsøvelser.
Vi arbejder også med konkret planlægning af eksamenslæsning. Man skal undgå at læse for lang tid i træk, og man skal huske fysisk aktivitet i læsepauser. Også det gives der praktiske eksempler på.
Afslutningen på kurset er en prøveeksamen, hvor eleverne hver især kommer op i et selvvalgt fag/emne inden for studievejledernes kompetencer. Eleverne føler, at det er dette element, der virkelig ”rykker”. Myter bliver aflivet, situationen bliver afdramatiseret, og mange opdager, at de forestillinger, de har om sig selv i eksamenssituationen ikke holder stik. Vi snakker også om elevernes rettigheder til eksamen og diskuterer censors rolle som lærerens kontrollant og ikke som deres ”fjende”.
Vi opfordrer også eleverne til at påtage sig oplæg i den daglige undervisning. Jo flere gange, man presses ud i uønskede situationer, jo bedre bliver man til det.
I forbindelse med eksamen opmuntrer de elever, der har deltaget i kurset hinanden. De giver udtryk for, at det er rart at vide, at andre har samme tanker som de selv, og når man mødes på gangen, er det rart lige at følge med i, hvordan det går både for de andre og for en selv.

Yderligere information:

Tidsplan forår 2020

Mandag d. 23/3: i 4. modul.

Torsdag d. 2/4: i 4. modul.

Torsdag d. 16/4: i 4. modul.

Tirsdag d. 29/4: (øvedag) senest til kl. 15.10.

Kurset finder sted i lok. 012:

Tilmelding senest 19/3 kl 12: Henvend dig til din egen studievejleder.

Vær opmærksom på, at ved tilmelding binder du dig til hele forløbet!

Gode råd

Mundtlig eksamen:

 • Find det centrale i spørgsmålet og lav en brainstorming.
 • HUSK: Din lærer og censor er der for at hjælpe dig.
 • Planlæg de første sætninger du vil sige.
 • Du har ret til at vælge dit tempo og bede om det, du har brug for.
 • Træk vejret dybt.
 • Tænk bare højt…
 • Det kan være en hjælp at gentage et stillet spørgsmål, eventuelt formuleret med
 • dine egne ord: ”Så det du spørger mig om, det er….?”

Skriftlig eksamen:

 • Kom i god tid og bliv tiden ud.
 • Arranger dig. Pak det ud, du vil få brug for.
 • Læs opgaven igennem og notér dine første indskydelser.
 • Start med den letteste del af opgaven.
 • Hvis du kører fast i noget, så lad det ligge og gå i gang med noget andet.
 • Hvis tiden skrider for dig, så kig på din disposition og få overblik over, hvad du mangler, og hvor langt du er nået.
 • Aflever så meget som muligt, også det halvfærdige.
 • Skriv eventuelt en note, om at du er løbet tør for tid og vedlæg dine stikord.

Dagen før eksamen:

 • Prøv at nøjes med at gennemgå noter og lignende.
 • Motioner eller lav afspændingsøvelser.
 • Husk at du har gjort, hvad du kunne.
 • Forsøg at omstrukturere dine negative tanker.
 • Prøv at tænke: Det er ok, at jeg er nervøs, det hjælper med til at yde mit bedste.
 • Opsøg aktiviteter og mennesker som du ved, er gode for dig.
 • Gør eventuelt dit tøj parat.

På eksamensdagen:

 • Stå op i god tid.
 • Check at du har, hvad du skal bruge til eksamen.
 • Husk at der er andre vigtige ting i livet end eksamen.
 • Spis morgenmad.
 • Vælg tøj du føler dig tilpas i.