Naturvidenskab 3: Den naturvidenskabelige studieretning

 Bioteknologi på A-niveau, Matematik på A-niveau og Fysik på B-niveau.

Bioteknologi handler om at udnytte biologiske organismer til forskning, analyse og produktion.

Der sker i disse år en rivende udvikling inden for den bioteknologiske forskning: Generne bestemmer, hvilke egenskaber en levende organisme har, og de består af de såkaldte DNA-molekyler. Man er blevet i stand til kortlægge og ændre disse DNA-molekyler og dermed generne. Dermed kan man udstyre levende organismer med bestemte egenskaber.

Man kan f.eks udstyre nogle bakterier med gener, der gør, at de kan fremstille et bestemt stof. Insulin til mennesker, der lider af sukkersyge, bliver f.eks. fremstillet på denne måde nu om dage.

Man kan fremstille planter, der er særlig modstandsdygtige over for svampe og skadedyr. Fremstille fødevarer, der kan holde sig længere end normalt. Man kan fremstille medicin, der virker meget præcist på en bestemt sygdom uden at give ret mange bivirkninger. Og man kan avle dyr med særlige egenskaber.

Eller hvad med at manipulere med menneskets gener? Det betyder, at man også bliver nødt til at se på de etiske sider af sagen, når man beskæftiger sig med genteknologi.

De bioteknologiske virksomheder mangler unge forskere. Erhvervslivet har derfor stor interesse i, at der undervises i bioteknologi i gymnasiet. Undervisningen vil foregå i et tæt samarbejde med erhvervslivet og SDU. En del af det eksperimentelle arbejde vil foregå ude på en virksomhed eller en uddannelsesinstitution.

Faget bioteknologi er dog ikke kun rettet mod forskerstillinger i biotek-industrien. Faget vil også give et godt grundlag for at starte på f.eks. sundhedsuddannelser (læge, sygeplejerske, farmaceut, laborant m.m.) og på visse ingeniøruddannelser.

Faget giver kemi B- og biologi B-kompetence.

Ved tilmelding fremsættes ønske om et af følgende kunstneriske fag: mediefag, billedkunst, musik eller drama.

Hvis 2.fremmedsprog er valgt som begynderfremmedsprog, har du ikke andre valgfag.

Hvis 2.fremmedsprog er valgt som fortsætterfremmedsprog, skal du vælge ét valgfag blandt følgende:
A-niveau: Andet fremmedsprog, Engelsk, Fysik, Kemi – eller B-niveau: Samfundsfag, Idræt, Religion, det kunstneriske fag – eller et af de udbudte C-niveaufag.