Menu

Naturvidenskab 1:Den naturvidenskabelige studieretning

 Matematik på A-niveau, Fysik på B-niveau og Kemi på B-niveau.

Samfundet efterspørger i disse år arbejdskraft med solide kompetencer inden for naturvidenskab. Der skal uddannes læger, farmaceuter mv. og bruges mange ingeniører og naturvidenskabsfolk med kreative evner og gode kundskaber i fagene matematik, fysik og kemi. Inden for miljøområdet skal vi fortsat stå stærkt, når der skal udvikles ny energibesparende og miljøvenlig teknologi. Nye områder som f.eks. nanoteknologi kræver eksperter, der både kan arbejde med naturvidenskabelige fag i dybden, og som kan se sammenhængen mellem dem.

På denne studieretning får du derfor grundig undervisning i de tre studieretningsfag, men du skal også arbejde med emner, hvor du skal bruge flere af fagene.

Ved tilmelding fremsættes ønske om et af følgende kunstneriske fag: mediefag, billedkunst, musik eller drama.

Hvis 2.fremmedsprog er valgt som begynderfremmedsprog, skal du vælge ét valgfag blandt følgende: Engelsk, Fysik, Kemi på A-niveau eller Biologi, Samfundsfag, Idræt, Religion, det kunstneriske fag på B-niveau eller et af de udbudte C-niveaufag.

Hvis 2.fremmedsprog er valgt som fortsætterfremmedsprog, skal du vælge to valgfag blandt følgende:
a)    2.fremmedsprog, Engelsk, Fysik, Kemi på A-niveau.
b)    Engelsk, Fysik, Kemi på A-niveau eller Biologi, Samfundsfag, Idræt, Religion, det kunstneriske fag på B-niveau eller et af de udbudte C-niveaufag.

Eksempler på emner og projekter:
  • Hvordan kan CO2 udslip beregnes – og mindskes?
  • Hvad er bæredygtig udvikling?
  • Hvilke kemiske processer foregår der i en brændselscelle?
  • Elektricitet og energiforhold
  • Energibesparelse og miljøvenlig teknologi
  • Hvorfor har stoffer de farver, de har – eller: ”Hvorfor er gulerødder orange og himlen blå”

 

Hvad giver studieretningen adgang til?

Ved at klikke herunder kommer du ind på “Adgangskortet” på Uddannelses guiden. Øverst til højre skal du vælge STX og derefter vælge alle fag og niveauer, som studieretningen indeholder. HUSK også at afkrydse de valgfag du har tænkt dig at vælge, herunder 2. fremmedsprog! Se ovenfor hvilke valgmuligheder du har på denne studieretning. Til venstre på siden kan du derefter se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til. Generelt er stx den ungdomsuddannelse, som giver adgang til de fleste uddannelser.