Menu

Præsentation af hovedområderne

Nedenunder er en række film der kort introducerer HF og de fire hovedområder på STX: Kunstnerisk-, sproglig-, samfundsvidenskabelig- og naturvidenskabelig linje. Desuden kan man se hvilke studieretninger der udydes på Mulernes Legatskole fra skoleåret 2017. Da Mulernes Legatskole er en stor skole, udbydes stort set alle studieretninger der findes. Du kan finde meget mere relevant information i pjecerne til højre samt via menuen “Kommende elev” i menuen for oven.

Kunstneriske studieretninger

Kreativ frihed. Her er der oplevelser og udfordringer for både almindeligt musikinteresserede elever og ekstra tilbud til særlige musiktalenter. Du kommer til at spille sammen i større og mindre grupper, du får udviklet sangstemmen individuelt og i ensembler og kor og du lærer musikteori og –historie fra mange genrer.

Se de kunstneriske studieretninger

Musik (A) – Engelsk (A)

Musik (A) – Matematik (A)

 Sproglige studieretninger

Globalt udsyn. Her får du mulighed for at arbejde i dybden med to eller tre sprog. Det giver dig et solidt grundlag for at kunne begå dig i en stadig mere globaliseret verden. Du vil møde et spændende univers inden for historie, kultur og litteratur og vil blive rustet til at klare den moderne verdens kulturmøder.

Se de sproglige studieretninger

Engelsk (A) – Spansk (A) – Tysk (B)

Engelsk (A) – Spansk (A) – Fransk (A)

Engelsk (A) – Spansk (A) – Italiensk (A)

Engelsk (A) – Tysk (A) – Samfundsfag (B)

Engelsk (A) – Fransk (A) – Samfundsfag (B)

 Samfundsvidenskabelige studieretninger

Det store overblik. Her er målet at give dig en sammenhængende og dybtgående forståelse af samfundets måde at fungere på – sociologisk, politisk og økonomisk. Studieretningerne giver dig desuden en forståelse af internationale (EU) og globale forhold samt diskussioner om Danmarks rolle i disse sammenhænge.

Se vores samfunds­videnskabelige studie­retninger
Se de samfundsvidenskabelige studieretninger

Samfundsfag (A) – Matematik (A)

Samfundsfag (A) – Engelsk (A)

 

 Naturvidenskabelige studieretninger

Viden om verden. Her får du en grundig undervisning i science, hvor også andre fag inddrages. Desuden er der spændende forsøg, ekskursioner til naturvidenskabelige arbejdspladser og uddannelser, studierejser for alle og mulighed for ekstra udfordringer og camps for naturvidenskabelige talenter.

Se de naturvidenskabelige studieretninger

Fysik (A) – Matematik (A) – Kemi (B)

Matematik (A) – Fysik (B) – Kemi (B)

Bioteknologi (A) – Matematik (A)

Biologi (A) – Idræt (B) – Kemi (B)

HF

Frihed og fleksibilitet. HF er et enestående tilbud blandt ungdomsuddannelserne, fordi ingen af de andre tilbyder en toårig uddannelse. Uddannelsen er både almendannende og studieforberedende, og samtidig får du mulighed for at skabe din egen ”uddannelsesprofil” via dine valgfag, fagpakker og vores øvrige tilbud.