Menu

Grand Rapids, Minnesota

Grand Rapids, Minnesota, USA

NYT: For elever som begynder på ML i 2019 kan vi nu tilbyde en international studieretning med to-årigt skolesamarbejde og seks ugers studieopholdICC Itasca Community College i Grand Rapids, Minnesota, USA. Der er tale om studieretningen Engelsk A og samfundsfag A, hvor flere andre fag også vil indgå i projektet. De amerikanske elever vil besøge Odense i foråret 2020 og de op til 28 elever fra den internationale klasse vil besøge Chicago og Grand Rapids i efteråret 2020.

Hent pjece om USA-studieretningen (pdf-fil) 

ML og ICC har indgået en fire-årig samarbejdsaftale, hvori målene bl.a. er formuleret som:

  • at øge elevernes generelle viden og færdigeheder
  • at øge elevernes sproglige og kulturelle forståelse af det amerikanske samfund
  • at øge elevernes internationale forståelse, samarbejdsevner og demokratiske handlemuligheder
  • at øge elevers brug og forståelse af internetbaserede kommunikationsformer

Undervisningen på studieretningen vil i videst muligt omfang i alle fag forsøge at leve op til disse mål. Når de amerikanske elever er på besøg vil undervisningen foregå på engelsk. I det daglige vil samfundsfagsundervisningen og andre relevante fag også anvende engelsk som arbejdssprog.

Eleverne fra USA forventes at blive privat indkvarteret en uge og skal derefter bo på vandrehjem i Odense. Mulereleverne indkvarteres på motel i nærheden af ICC med cykler til rådighed til den korte daglige transport mellem bosted og ICC. Der indgår desuden ophold i private hjem og studieture til lokale udflugtsmål, herunder et fleredags studieophold i Chicago.

Der vil være en elevbetaling på ca. 25.000 kr. og optagelse på denne internationale studieretning sker efter ansøgning; stort engagement og gode faglige evner er en forudsætning. Yderligere information om dette spændende tilbud på informationsmødet på ML i januar og ved henvendelse til skolens vicerektor eller rektor.

NB: Husk at angive i forbindelse med din ansøgning i Optagelse.dk hvis du søger denne særlige studieretning. 

USA-koordinatorerne med Minesotas statsflag

Der er udnævnt tre lærere fra ML som koordinatorer – og de vil understøtte projektet lige som godt, som de her understøtter rektor og Minnesotas statsflag;-)