Menu

Schwerin

Schwerin, Tyskland

I 2016 indledte Tysklærergruppen på Mulernes Legatskole et samarbejde med den gymnasiale afdeling på en stor erhvervsrettet skole: BSWV, Berufliche Schule Wirtschaft & Verwaltung i Schwerin.
Schwerin er Odenses venskabsby og er hovedstaden i delstaten Mecklenburg Vorpommern i det gamle Østtyskland. Schwerin er en smuk by på ca. 90.000 indbyggere, der er omgivet af skøn natur med skov og søer. Byen kaldes derfor også Die Stadt der sieben Seen. Samtidig oser byen af historie med sit maleriske slot på slotsøen i bymidten, der har rødder godt og vel 1000 år tilbage i tiden. Også den nyere tysk-tyske historie har efterladt sine tydelige spor overalt i byen – ikke mindst hos vores værtsfamilier, der typisk har en masse spændende hverdagshistorier fra deres barndom/ungdom i DDR.
Vores kontaktskole BSWV indeholder en række forskellige erhvervsrettede uddannelser, hvor eleverne typisk skiftes mellem at gå i skole og være i praktik. Den afdeling, das Fachgymnasium, vi har samarbejde med, adskiller sig dog ved, at eleverne er på skolen hele tiden. I das Fachgymnasium har man mulighed for at fortsætte 3 års gymnasial overbygning efter realeksamen i 10. klasse, hvilket minder om det almene gymnasium i Danmark. BSWV har 4 spor, og tilbyder erhvervsrettede studieretninger med fokus på henholdsvis økonomi, informatik, pædagogik og sundhed. Normalt går man i Tyskland i gymnasiet fra 5.-12. klasse, hvis man efter 4. klasse vurderes til at være boglig stærk; men das Fachgymnasium er en alternativ vej til en gymnasial uddannelse.

  

Igennem samarbejdet kan ML tilbyde 5 dygtige tyskelever et ophold hos en værtsfamilie i Schwerin, hvor vore elever får mulighed for at opleve skolehverdagen på BSWV og fritiden samt weekenden i deres tyske familie. Dette ophold vil typisk finde sted i uge 43, hvor andre 3g’ere har mulighed for at deltage i studiepraktik. Senere i skoleåret vil de to rejsende kunne forvente genbesøg af deres værter. Eleverne udvælges blandt de elever, der har tysk i 3g. Det drejer sig om elever som er er generelt dygtige, viser en særlig interesse og motivation for tysk og i øvrigt har et lavt fravær. De skal endvidere udvise en imødekommende adfærd, så de kan være gode ambassadører for skolen i udlandet.
Desuden har vi vha. midler fra ERASMUS nu også mulighed for at sende udvalgte 1g’ere til Schwerin. Turen ligger i forbindelse med sprogrejsen til Berlin, som dermed forlænges med to dage; dog uden ekstra omkostninger for de medrejsende eleverne. I maj 2019 rejste således 22 1g’ere fra forskellige tyskhold til Schwerin i selskab med to tysklærere. Vi boede på hotel, men eleverne stiftede bekendtskab med byen takket være elever fra BSWV, som havde meldt sig til at tage sig af gæsterne fra Odense. Programmet bød på både skolebesøg, sightseeing og sociale arrangementer – alt sammen arrangeret af vores værter. Turen blev evalueret særdeles positivt af de medrejsende elever, hvor én blandt andet skriver:

Det er virkelig udfordrende og lærerigt at blive tvunget til at forklare sig og snakke på tysk, da de tyske elever ikke alle kunne engelsk.
Elev

Det var en fantastisk tur og der er blevet skabt en masse gode, nye venskaber og minder 🙂

Fra evalueringen af turen

Links:
– Berufliche Schule Wirtschaft & Verwaltung, BSWV: www.bswv-sn.de
– Landeshauptstadt Schwerin – Mecklenburg-Vorpommern: www.schwerin.de