Menu

Internationalisering

Corona og rejser

NB: Alle elever og forældre informeres løbende via rejselærerne og via Lectio.  Alle ekskursioner, studierejser og sprogrejser i foråret 2020 (både uge 12 og uge 17) er aflyst!

Hvad angår studierejser i efteråret 2021 følger vi alle vejledninger fra myndighederne.

Status vedr. rejser i uge 12, 2020:

1.g tysk – CB, SH, LF, AK til Berlin og Schwerin – aflyst og rejsebureau refunderer.
2a – CC, TN til Edinburgh til 19.3. inkl. – aflyst og rejsebureau refunderer.
2b – MR, Wa til Malta til 20.3. inkl. – aflyst og rejsebureau refunderer.
2c – PV, Pe til Schweiz til 21.3. inkl. – aflyst – problemer med refusion af flybilletter fra SAS.
2m – Oh, PJ til Malta til 20.3. inkl. – aflyst og rejsebureau refunderer.
2n – EP, CN til Rom til 20.3. inkl. – aflyst og rejsebureau refunderer.
2x – LE, JF til Athen til 20.3. inkl. – aflyst og rejsebureau refunderer.
2y – LJ, TB til Toscana til 20.3. inkl. – aflyst og rejsebureau refunderer.
2z – PF, DM til Edinburgh til 20.3. inkl. – aflyst og rejsebureau refunderer.

NB: Alle elever og forældre informeres løbende via rejselærerne og via Lectio.

Vi følger alle myndighedernes vejledninger mht de planlagte rejser senere på året. Se også coronasmitte.dk

NB: Vigtig information om forsikringforhold, herunder rejseforsikring!

Udlandsophold/talentarbejde

NYT: For elever som begynder i 2019 tilbyder vi en international studieretning med to-årigt skolesamarbejde og seks ugers studieophold på ICC Itasca Community College i Grand Rapids, Minnesota, USA – yderligere information om dette spændende tilbud her, samt ved henvendelse til skolen og på informationsmødet!

 

NB: Husk at markere i forbindelse med din ansøgning i Optagelse.dk om du er søger om denne studieretning som din første prioritet.

 

Som en del af skoleforløbet på ML tilbydes dygtige elever studieophold i udlandet, med særligt fokus på sprogtræning og international forståelse. Pt har vi aftaler om studieophold på BSWW Berufliche Schule Wirtschaft und Verwaltung i Schwerin i Tyskland, Lycée Carcouët i Nantes i Frankrig og på gymnasier i Italien og i Spanien. Ansøgning sker normalt i slutningen af 2.g og studieopholdet finder sted i efteråret i 3.g. Se nærmere her på siden.

Wohlen, Schweiz

Grand rapids, USA

Schwerin,Tyskland

Madrid, Spanien

Huelva, Spanien

Sevilla, Spanien

Nantes, Frankrig

Ferrara, Italien

Udlandsrejser

Som led i styrkelsen af skolens internationale profil er det praksis, at skolens elever deltager i undervisningsforløb, som gennemføres i udlandet. Elever på hf deltager normalt kun i et udlandsprojekt i 2hf, mens elever på stx deltager i to studierejser, dels med deres studieretningsklasse til et europæisk land, og dels med deres valghold i sprog til enten Italien, Spanien, Frankrig eller Tyskland. Der indgår så vidt muligt privat indkvartering og skolebesøg i studierejserne. Udlandsrejserne er en obligatorisk del af undervisningen, hvor eleverne rejser og bor sammen med lærere fra skolen og skolens studie- og ordensregler håndhæves. På studierejser arbejder eleverne med bestemte temaer og der afvikles undervisningstimer under opholdet. Efter rejsen udarbejder eleverne normalt en opgave om udbyttet af studierejsen. Nederst på siden her er der et eksempel fra 3.u, som var i Rom med fagene og dansk og mediefag. En af grupperne fra klassen valgte at producere en film på ca. 12 min. – ikke uden humor – om de temaer klassen studerede i Rom.

Sprogrejsen

Sproghold i fransk, spansk, italiensk og tysk, som ikke omfatter en hel klasses elever, tilrettelægger en sprog- og kulturrejse, normalt i 3 flexdage + evt. tilknyttet weekend. Der indgår som oftest privat indkvartering og skolebesøg i sprogrejsen. Sproghold, som omfatter en hel klasses elever, kan tilrettelægge en sprogrejse, såfremt dette ikke blokerer for sprogrejser på tværgående hold. Sproghold, som omfatter en hel klasses elever, kan rejse sammen med et andet fag, som hele klassen også har.
I sprogrejsen indgår en obligatorisk forberedelsesfase og projektet indgår i fagets undervisningsbeskrivelse. Der afvikles 6 lektioner per dag, dog højst 18 lektioner per sprogfagsprojekt. Det skal tilstræbes at elevernes udgifter til rejse, ophold med morgenmad samt alle obligatoriske entreer og udflugter ikke overstiger kr. 3.250,00 – der kan dog være tale om et større beløb ved længere rejser.

Studierejsen i STX

Der skal deltage mindst to fag fra hver sit hovedområde. De to deltagende fag er normalt et studieretningsfag sammen med historie eller dansk. Der afvikles ca. 30 undervisningslektioner på rejsen, hvor der indgår både timer fra de to deltagende fag og fra klassens øvrige fag.
Elevernes udgifter til rejse, ophold med morgenmad samt alle obligatoriske entreer og udflugter må være højst 3.750 kr. der kan dog være tale om et større beløb ved længere rejser. Den maximale deltagerbetaling kan efter aftale mellem lærere og elever hæves med et evt. indtjent beløb i klassen til dette formål.

Studierejsen på HF

Studierejsen er på hf et 2.hf-projekt og indgår i undervisningsbeskrivelsen for de deltagende to fag. Studierejsen skal resultere i et produkt, som evalueres af de implicerede lærere. Under udlandsopholdet afholdes 30 fagtimer. Elevernes udgifter til rejse, ophold med morgenmad samt alle obligatoriske entreer og udflugter må være højst 3500 kr.

Støttemuligheder

Alle elever på ML kan gratis søge i LegatbogenLegatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark, som er udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

Elevers private ferieture

Ved siden af studieturene, som skolen arrangerer og har ansvaret for, er der mange elever på Mulernes Legatskole og andre af landets gymnasier, som i privat regi arrangerer ferieture. Ikke mindst i vinterferien er der opstået et dansk gymnasiefænomen med skiture og lignende rejser sydpå. Ferie i udlandet med gode venner er naturligvis umiddelbart en dejlig ting, men det er helt klart at disse elevarrangerede ferier er ture, som skolen ikke understøtter og som skolen ikke tager ansvar for, selvom vi naturligvis opfordrer eleverne til altid med deres samvær og aktiviteter, at være gode ambassadører for både Danmark og for Mulernes Legatskole – både til hverdag og fest!
Skolen har ikke mulighed for – eller ønske om – at forbyde eleverne at rejse sammen i deres ferier; er man forældre til unge under 18 år, så har man naturligvis også et forældreansvar i forhold til, om man ønsker at sende sin søn eller datter med på en af disse ferier.
Rektor, juni 2015.

Udvekslingselever

International koordinator Dorte Lundgreen-Nielsen Dorte Lundgreen-Nielsen er international

koordinator og har kontakt med udvekslingsstudenterne på skolen.

Mail: dl@mulerne-gym.dk