Menu

Informationsmøde

NYT: ML tilbyder nu en international studieretning med seks ugers ophold på College i USA, læs nærmere her!

I forvejen er ML blandt de kun 20 gymnasier – og det eneste i Odense – som har fået tilladelse til at udbyde en studieretning med Idræt-B.

NB: Det er en god ide hvis du i kommentarfeltet i Optagelse.dk i forbindelse med din ansøgning tydeligt anfører, hvis en af disse studieretninger er din første prioritet!

I 2020 afholder vi informationsaften for nye elever og forældre mandag den 27. januar kl. 19.00, hvor hf og studieretningerne på stx præsenteres og der er mulighed for at tale med elever, lærere og vejledere. Desuden kan man få et indtryk af de mange forskellige aktiviteter og tilbud som findes på Mulernes Legatskole.
Både MGK (Musikalsk Grundkursus i Odense/Odense Musikskole) og FynBus vil være til stede med en stand, hvor man kan søge information.

Program

Kl 19.00 Velkomst i Salen v/rektor og formand for Elevrådet. Information om de mange tilbud og muligheder på skolen samt musikalsk indslag.
Kl 19.50 Information i lokalerne om studieretninger, hf, valgfag v/nuværende elever og lærere. Rundvisning i de topmoderne rammer til bla. naturvidenskab, drama/teater, idræt, musik, sprog mv.
Kl. 21.00 2. runde + info-stande i foyereren/kantinen med mulighed for rådgivning om bla. karrieremuligheder, talentmuligheder og studiehjælp v/skolens studievejledere og ledelse i foyeren.
Vi afholder også et ekstra “mini-informationsmøde” lørdag den 1. februar kl. 11.00, hvor der er adgang for tilmeldte på skolens kontor, tlf. 6610 2642 eller mail@mulerne-gym.dk.