Menu

Information til ansøgere

NB: Frister på svar om optagelse og andre datoer herunder er ændret/udsat pga Coronakrisen!

NYT: ML tilbyder nu en international studieretning med seks ugers ophold på College i USA, læs nærmere her!

Desuden har vi søgt om tilladelse til at udbyde en lokal studieretning med Mediefag A og Engelsk A, som vi også håber at kunne tilbyde kommende elever.

I forvejen er ML blandt de kun 20 gymnasier – og det eneste i Odense – som har fået tilladelse til at udbyde en studieretning med Idræt-B.

NB: Det er en god ide hvis du i kommentarfeltet i Optagelse.dk i forbindelse med din ansøgning tydeligt anfører, hvis en af disse tre studieretninger er din første prioritet!

Klik og læs mere om studieretningerne på ML!

Uddannelsesplanen er en plan for den fortsatte uddannelse. Alle elever skal have udarbejdet en uddannelsesplan ved udgangen af 9. og 10. klasse. Uddannelsesplanen,som UU eller den frie skole har ansvaret for, bliver til det ansøgningsskema, som skal sendes til den uddannelsesinstitution, som du har valgt som din 1. prioritet. Bemærk at du desuden også skal anføre 2. og 3. prioritet.

Uddannelsesparathedsvurdering (= upv) er en vurdering af din uddannelsesparathed. Vurderingen foretages af UU-centret – i samarbejde med skolen – eller den frie skole eller efterskole, der har ansvaret for uddannelsesplanen. Hvis en fri- eller efterskoles vurderer, at en elev er ikke-uddannelsesparat, skal dette videresendes til UU-centret i din hjemkommune, der så foretager en ny vurdering. Dine forældre (eller du, hvis du er 18 år), kan genereltforlange UU-centrets vurdering efterprøvet af en ungdomsuddannelsesinstitution. Ungdomsuddannelsesinstitutionens vurdering er endelig. Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering på UdannelsesGuiden.

Optagelse på STX

STX efter 9. klasse

For at kunne blive optaget i gymnasiet direkte efter 9. klasse skal du have de faglige, personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en gymnasial uddannelse. Desuden skal du:

 • Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse.
 • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen.
 • Have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse fx tysk eller fransk.
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

STX efter 10. klasse

For at blive optaget på stx, htx eller hhx direkte efter 10. klasse skal du skal du have de faglige, personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en gymnasial uddannelse. Desuden skal ud:

 • Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse
 • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen.
 • Aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik i 10. klasse enten som 9.-klasseprøver eller som 10.-klasseprøver. Hvis du vælger at aflægge 10.-klasseprøve i disse fag, skal du aflægge både de skriftlige og de mundtlige prøver
 • Have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse fx tysk eller fransk.
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

NB: Det gælder generelt, at retskravet om optagelse bortfalder, hvis du alligevel ikke aflægger de krævede prøver. Hvis du på grund af dokumenteret sygdom ikke har aflagt en eller flere af de krævede prøver, skal du ikke af denne grund til obligatorisk optagelsesesprøve, men skal i stedet aflægge den eller de manglende prøver efter folkeskolens regler om sygeprøver.

Elever der er vurderet ikke-uddannelsesparate til stx

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opfylder alle de andre adgangskrav, kan du blive optaget på hf, hvis du får mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen.

Andre veje til stx

Hvis du ikke søger stx i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en konkret vurdering. Du skal til en optagelsesprøve og en samtale på den skole, du har søgt optagelse på eller er fordelt til. Derefter vurderer lederen af skolen, om du kan blive optaget. Du skal ansøge via www.optagelse.dk.

-> Læs mere om optagelse i STX på UddannelsesGuiden!

-> Læs mere om optagelse og elevfordeling på Fyn!

Man. den 27/1 2020: Info-møde!

Informationsmøde på Mulernes Legatskole for nye elever og deres forældre – klik og læs nærmere!

NB: Er man forhindret i at deltage i dette møde kan der altid træffes aftale med skolen om et andet besøg, evt. at eleven følger en almindelig skoledag på ML. Desuden er der et ekstra møde for tilmeldte lørdag den 1.2.2020 kl. 11.00.

Optagelse i det toårige hf

Hf efter 9. klasse

For at blive optaget på hf direkte efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

 • Være vurderet uddannelsesparat til hf
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse.
 • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen. Dvs. opnå mindst 4,0 i gennemsnit af prøvekaraktererne i dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi
 • Have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse fx tysk eller fransk
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts
 • NB: Det er ikke muligt at gå til optagelsesprøve til hf efter 9. klasse!

Hf efter 10. klasse

For at blive optaget på hf direkte efter 10. klasse skal du opfylde følgende:

 • Være vurderet uddannelsesparat til hf
 • Aflægge folkeskolens 10.-klasseprøver i dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag
 • Opnå mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i maj/juni måned i 10. klasse
 • Have aflagt folkeskolens fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi
 • Have aflagt enten 9.-klasseprøve i tysk eller fransk efter udtræk i 9. klasse eller 10.-klasseprøve i tysk eller fransk både mundtligt og skriftligt i 10. klasse
 • Have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse fx tysk eller fransk. 
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

Elever der er vurderet ikke-uddannelsesparate

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opfylder alle de andre adgangskrav, kan du blive optaget på hf, hvis du får mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen.

Andre veje til hf

Hvis du ønsker at starte på den 2-årige hf-uddannelse, men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger. Det er lederen af den hf-skole, du har søgt optagelse på, der foretager vurderingen. Du skal ansøge via www.optagelse.dk.

-> Læs mere om optagelse i HF på UddannelsesGuiden!

-> Læs mere om optagelse og elevfordeling på Fyn!

Vigtige datoer i 2020:

Mandag den 27. januar kl. 19.00: Informationsmøde på Mulernes Legatskole for nye elever og deres forældre – klik og læs nærmere! NB: Er man forhindret i at deltage i dette møde kan der altid træffes aftale med skolen om et andet besøg, evt. at eleven følger en almindelig skoledag på ML.

 Lørdag den 1. februar kl. 11.00-13.00: Mini-informationsmøde for bl.a. efterskoleelever – husk tilmelding på mail@mulerne-gym.dk

 1. marts: Udarbejdelse af uddannelsesplan. Det er dit og dine forældres ansvar at få udarbejdet din uddannelsesplan. Senest den 1. marts skal du og dine forældre have underskrevet og sendt din uddannelsesplan til skolen via optagelse.dk.

 5. marts: Hvis vejlederen vurderer at du er uddannelsesparat, vil du blive optaget, såfremt du går til de krævede afgangsprøver. Hvis vejlederen vurderer, at du ikke er uddannelsesparat og hvis du og dine forældre er uenig i dette, skal uddannelsesplanen senest 5. marts sendes til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune, der så vil foretage en ny vurdering.

15. marts: Ansøgningsfrist for ansøgere der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. UU sender uddannelsesplaner for uddannelsesparate elever – og for ikke-uddannelsesparate elever til vurdering på Mulernes Legatskole.

29. april: Skriftlig optagelsesprøve i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven udarbejdes og bedømmes af Undervisningsministeriet og varer fire timer. Prøven afholdes på skift mellem de fire almene gymnasier i Odense, i år på xx Gymnasium

15. maj og 18. maj (forventet): Optagelsessamtaler på Mulernes Legatskole for ansøgere, der har været til optagelsesprøve den 29. april.

12. juni.: Skriftlig optagelsesprøve i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven udarbejdes og bedømmes af Undervisningsministeriet og varer fire timer. Prøven afholdes på skift mellem de fire almene gymnasier i Odense, i år på xx Gymnasium.

Følgende ansøgere er omfattet af optagelsesprøverne:

 • ansøgere fra prøvefrie skoler
 • ansøgere der ikke har 2. fremmedsprog fra folkeskolen
 • ansøgere der har været syge ved en af prøverne til folkeskolens afgangseksamen
 • ansøgere, der har søgt om optagelse for sent.
 • Desuden også ansøgere, der er vurderet ikke-uddannelsesparate ved den endelige uddannelsesparathedsvurdering.
 • NB: Man kan kun aflægge optagelsesprøve to gange samme år!

22.-23. juni: Optagelsessamtaler på Mulernes Legatskole for ansøgere, der har været til optagelsesprøve den 12. juni.

29.6.: Optagelsesprøver for ansøgere, der fx ikke har opfyldt karakterkrav ved folkeskolens afgangseksamen, eller har været syge ved den første optagelsesprøve.

1. juli: Optagelsessamtaler på Mulernes Legatskole for ansøgere, der har været til optagelsesprøve den 29.6.

Inden sommerferien: Alle, der er optaget på Mulernes Legatskole modtager brev i e-boks (vi udsender ikke papirbreve) med information om skolestart mv.

Ultimo juni
Resultatet af afgangseksamen foreligger.
Eventuelle vejledningssamtaler afholdes senest to uger efter, at resultatet af folkeskolens afgangseksamen foreligger (elever med prøveresultat under 3).

4. august
Sygeprøver for ansøgere, der måtte melde afbud til optagelsesprøve primo august pga. sygdom.
Der afholdes optagelsessamtaler hurtigst muligt efter optagelsesprøven.

Du er velkommen til at maile til skolen:mail@mulerne-gym.dk, eller du kan ringe på: 6610-2642 for at få flere informationer eller svar på dine spørgsmål.

Kontakt vores elev-ambassadører! Har du spørgsmål, som bedst kan besvares af elever på skolen, da kontakt vores elevambassadører. Yderligere information