Menu

Behersker du tysk:

  • Kan du kommunikere med 100 Millioner mennesker i Mellemeuropa, hvoraf mange langt foretrækker at tale med dig på tysk frem for på engelsk
  • Kan du ikke bare begå dig i store europæiske metropoler som Berlin, Hamborg og München, men du kan virkelig komme under huden på disse storbyer (men selvfølgelig også på de mindre byer:-)
  • Bliver du også bedre til dansk, da man i tysk arbejder intenst med grammatikken. Dette arbejde kan overføres til dansk og andre fremmedsprog
  • Får du et kendskab til tysk kultur og dermed også et kendskab til dansk kultur, som er uløseligt forbundet med den tyske
  • Har du mulighed for at videreuddanne dig på store, anerkendte universiteter syd for grænsen
  • Har du gode chancer for succes i erhvervslivet, da Tyskland er vores største samhandelspartner. Det danske erhvervsliv klager ofte over, at der er alt for få danskere med ordentlige tyskkundskaber
  • Er du SEJ!

Niveauer

De fleste stx-elever, der har valgt tysk, har faget på B-niveau, men har muligheden for at opgradere til A-niveau. På HF er tysk på C-niveau et valgfag, som man har mulighed for at opgradere til B-niveau. For undervisningen på alle tre niveauer gælder, at vi arbejder med autentisk materiale som udgangspunkt for træningen af de kommunikative færdigheder på tysk. Endvidere arbejder vi med og udvikler elevernes sproglige mønstre.

For eksamen på de tre niveauer gælder, at den mundtlige prøve afvikles med 24 timers forberedelse, men at tekstmængden øges i takt med niveauet. På A-niveau er der desuden en skriftlig prøve med en varighed af 5 timer.