Menu

Fokus på

Elevråd og
elevdemokrati

Både elever og lærere på Mulernes Legatskole værner om skolens velfungerende elevdemokrati. Eleverne har mulighed for indflydelse gennem elevråds- og udvalgsarbejde, men de påvirker også undervisningen i det daglige. Vi har et velfungerende elevråd, som består af repræsentanter fra alle skolens klasser. Elevrådet mødes en gang om måneden for at drøfte forskellige sager med det formål at skabe en bedre skole for alle. Elevrådets ledelse, Forum, består af elevrådets formand samt 4 øvrige medlemmer, der vælges af Elevrådet. Forum mødes ugentligt for at planlægge, efterbehandle og diskutere sager til og fra Elevrådet, så elevrådsmøderne præges af struktur og en god, demokratisk kultur. Forum har et månedligt møde med repræsentanter fra lærere og ledelse i Fællesudvalget, hvor elevønsker og holdninger formidles, og elevrådssager behandles. Ledelsen orienterer også Forum om relevante tiltag og tager Forum med i dialog om beslutninger. Elevrådsformanden sidder derudover i Skolebestyrelsen sammen med en valgt elev fra elevrådet. Elevdemokratiet bygger på ansvar og gensidig respekt. Vi arbejder hele tiden på at styrke elevdemokratiet på Mulernes Legatskole.

Forums medlemmer: Mikkel 2.b (næstformand), Charlie 1.z (formand), Emma 2.n, Heidi 1.k, og Darwich 1.q

Elevdemokratiet arbejder

Skolens organisation

Elevrådets seneste indlæg

Borgmester Peter Rahbæk Juel overrækker grønt flag

Torsdagens samling fik en helt usædvanlig start, da borgmester Peter Rahbæk Juel var kommet forbi for at overrække skolens miljøgruppen det grønne flag.

FORUM 2018-19

[Elevrådets ledelse]

  • Ibrahim Fadi El-Hassan, 3k, formand
  • David Victor Dick, 2q
  • Johanne Borup, 3c
  • Saif Emad Lotfi Amin, 3x
  • Sebastian Bekkersted Grobry, 3a

Elevmedlemmer af skolens bestyrelse:

  • Ibrahim Fadi El-Hassan, 3k
  • Johan Posselt Mikkelsen, G4

Bilag