Menu

Introforløb

Introduktionsforløb i 1hf

De første 7 uger deltager du i et særligt tilrettelagt introduktionsforløb, hvis indhold du kan se herunder.

Du vil få et særligt skema i introduktionsperioden, da du både skal have almindelige fagtimer og specielle introduktionstimer. Der vil altså være en del ændringer af dit grundskema de første 7 uger. Dette gælder især for uge 37, som er en såkaldt flexuge.

1. uge / uge 32
1. dag: modtagelse og indskrivning
Møde med klassen
Møde med introeleverne
Præsentation af lærerteamet / tutorerne
Gennemgang af grundskema
Gennemgang af introduktionsforløbet
Gennemgang af ordensregler
Rundvisning på skolen
Uddeling af bøger

2. og 3. dag:
Studievejlederen orienterer om studievejledningen, fraværsreglerne og hf-uddannelsen
Screening (dvs. test) i matematik
Introduktion til skolens elektroniske kommunikationsplatforme: Skolekom og Intranet
Desuden fælles arrangementer for alle nye elever og (evt.) fællestime for hele skolen

2. uge / uge 33
Lærerteamet (dvs. tutorerne) introducerer og opretter studiebogen
Undervisning i regneregler på differentierede mat.hold
Danskfaglig genreintroduktion
Læsetest (v. skolens læsevejleder)
Screening (dvs. test) i engelsk grammatik
Introduktion af kultur- og samfundsfagsgruppen
Introduktion af den naturvidenskabelige faggruppe
Introduktion af klassens øvrige fag
Undervisning i arbejdsplanlægning
Klassens time om klasserumskultur: udarbejdelse af klassekontrakt

3. uge / uge 34
Undervisning i talbehandling på differentierede mat.hold
Screening (dvs. test) i dansk
IT-kursus: Word (engelsk)
Excel (mat.)
Lektielæsningsstrategier
Notat- og studieteknik
Herefter: Introduktion til klasseundervisning med notattagning (dansk)
Præsentation af værkstedsundervisningen (herunder etablering af læsegrupper)
Basisgrammatikkursus: gennemgang af ordklasser (engelsk)

4. uge / uge 35
Undervisning i ligningsløsning på differentierede mat.hold
Basisskrivekursus i dansk (en hel dag a 6 timer)
Introduktion til gruppearbejde (engelsk)
Undervisning i ordbogsbrug (engelsk)
Retorik: hvordan laver man en mundtlig præsentation?
Historie, dansk og de kreative fag udbyder hver 5 emner:
Alle elever udvælger, forbereder og fremlægger et af emnerne
Faglig søgning på Internettet (historie)
Midtvejsevaluering af introduktionsforløbet (værkstedstime)

5. uge / uge 36
Undervisning i regneark (Excel) på differentierede matematikhold
Herefter brug af Excel i naturvidenskab
Undervisning i læse- og staveteknikker
Biblioteksorientering (med fokus på elektronisk søgning)
Grammatikundervisning på differentierede engelskhold
Gruppearbejde i kultur- og samfundsfag
Introduktion til naturvidenskabelig rapportskrivning
Introduktion til gruppearbejde med produktkrav i naturvidenskab
Forberedelse af miniprojekt i naturvidenskab

6. uge / uge 37 / flexuge
Idrætsdag: udflugt til Kerteminde (7 timer mandag)
Naturvidenskabeligt miniprojekt (to dage)
Heldagsekskursion (historie)
Grammatikundervisning på differentierede engelskhold
Undervisning i regneark på differentierede mat.hold

7. uge / uge 38
Studiesamtaler med tutor: status og udarbejdelse af studieprofil
(studiesamtalerne finder sted i fagtimerne)

Loading...