Menu

Valgfagene på HF (nuværende elev)

For nuværende elever i 1.hf:

Du kan have 2-4 valgfag. Du skal som minimum have:

  • 2 fag på B-niveau eller
  • 1 fag på B-niveau og 2 fag på c-niveau eller
  • 1 fag på A-niveau (engelsk eller historie) og 2 fag på c-niveau eller 1 fag på B-niveau.

Hvis du vælger et sprogfag eller fysik på B-niveau er det tilstrækkeligt derudover at vælge et valgfag på c-niveau. Du kan læse generelt om de forskellige fag her.

Hvad giver fagene adgang til?

Ved at klikke herunder kommer du ind på “Adgangskortet” på Uddannelses guiden. Øverst til højre skal du vælge HF og derefter vælge alle fag og niveauer, som studieretningen indeholder. HUSK også at afkrydse de valgfag du har tænkt dig at vælge. Til venstre på siden kan du derefter se hvilke uddannelser dine valg giver adgang til.

Fag
Niveau
Niveau
Niveau
Biologi
B
Billedkunst
C
B
Drama
C
B
Engelsk
A
Erhvervsøkonomi
C
Filosofi
C
Fysik
C
Historie A
Idræt
B
Informationsteknologi/Informatik
C
Kemi
B
Matematik
B
Mediefag
C
B
Musik
C
B
Naturgeografi
B
Psykologi
C
B
Religion
B
Retorik (fra 2016/17)
C
Samfundsfag
B
Spansk
B
Tysk fortsætter
B
Tysk fortsætter (fra 2017/18) C

Andet fremmedsprog som valgfag

Hvis du har haft tysk i mindst 3 år, kan du ønske faget som fortsættersprog på c-niveau. Dette fag er placeret i 1. hf med afsluttende eksamen efter 1. år, og du skal altså vælge det fra begyndelsen. Du vil derefter have mulighed for at ønske det samme fag på B-niveau i 2. hf. Hvis du vil have et begyndersprog, tilbyder skolen spansk på B-niveau. Dette valg er bindende for både 1. og 2. hf.

Andet fremmedsprog som valgfag fra august 2016

Hvis du har haft tysk i mindst 3 år, kan du ønske faget som fortsættersprog på c-niveau. Hvis du vil have et begyndersprog, tilbyder skolen spansk på B-niveau. Begge fag er placeret i 2. hf som en del af valgfagspakken.

Loading...