Introduktionskursus for 8. klasser STX-forløb

Formål

Formålet med brobygningsforløbet på 2 dage er at give dig et godt grundlag for senere at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse – og at gennemføre den. Du skal finde ud af, om gymnasiet er noget for dig ved at deltage aktivt i undervisningen og tale med nuværende elever (skolens elevambassadører) og studievejledere – og på den måde få et overblik over uddannelsens opbygning og indhold og et indblik i hverdagen på et gymnasium.

Indhold

Dagene er tilrettelagt som et klasseforløb, hvor brobyggerne som en samlet klasse deltager aktivt i særlig tilrettelagt undervisning i fag fra grundforløbet. Disse fag kan for eksempel være dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, naturvidenskabeligt grundforløb, almen sprogforståelse og historie.
Skemaet for din uge kan du se på skolens hjemmeside (se linket “Klik for brobygning” nederst på forsiden). Du kan se dine fag ved at pege med musen på de enkelte lektioner. Når du klikker på de enkelte lektioner i skemaet kan du se, om der er en besked (f.eks. lektier) fra din lærer. Du kan også tydeligt se eventuelle skemaændringer via dette link.
Du modtages af en af skolens studievejledere, som viser dig til rette og giver dig en introduktion til skolen, lokaleplan, uddannelsens opbygning og studieretninger mv. Studievejlederen afslutter introduktionsforløbet med en evaluering den sidste dag.
Du får lejlighed til at møde nogle af skolens nuværende elever (elevambassadører), som vil fortælle om hverdag og fest på Mulerne – og du kan stille spørgsmål til dem om deres erfaringer med uddannelsen og studiemiljøet.
Via undervisningen får du et indblik i centrale fag i grundforløbet, det faglige niveau i gymnasiet og forskellige arbejdsmetoder.

Arbejdsform

Du vil møde forskellige arbejdsformer, f.eks. klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde.

Mødetid

Mødetid: kl. 08.10. Du skal første dag møde op ved bordene bag glasvæggen i elevkantinen, som ligger til højre, når du kommer ind ad hovedindgangen (indgang via Gillestedvej). Her vil en af skolens studievejledere stå klar og modtage dig. Skulle du – mod forventning – komme for sent, skal du henvende dig på skolens kontor/administration.

Transport

Bus nummer 51-52 mod Agedrup / Bullerup standser på Ejbygade lige ved Gillestedvej, hvor gymnasiet ligger. Rute 150 mod Kerteminde kører via skolen på en enkelt morgenafgang.

Kantine

Skolen har en velfungerende kantine (åben 07.45-14.30), hvor du kan købe både drikkevarer, frugt, salater (via en alsidig salatbar), diverse mindre retter samt “dagens ret” (se månedsplan på skolens hjemmeside).

Øvrige informationer

Forventninger: Skolen forventer, at du møder rettidigt og velforberedt til alle timer og at du deltager aktivt sammen med skolens lærere, studievejledere og elevambassadører med det mål at få størst muligt udbytte af brobygningsforløbet. Vi forventer, at du læser og overholder skolens studie- og ordensregler (som ses på skolens hjemmeside under “Retningslinier”). Vi forventer også, at du medbringer egnede skriveredskaber og papir til brug for notater i forbindelse med undervisningen samt lommeregner og at du forbereder dig til timerne. Hvis du (f.eks. på grund af sygdom) er forhindret i at møde, skal du omgående meddele dette til din egen skole OG til Mulernes Legatskole enten via mail eller på telefon 66 10 26 42. Ønsker du yderligere information kan du kontakte en studievejleder eller uddannelsesleder Anders Kjeldvig (kontaktperson og ansvarlig for brobygning) på telefon 63 10 11 28 eller via mail Anders.Kjeldvig@skolekom.dk. Du vil på din skole senest en uge inden introduktionskurset få udleveret et brev fra Mulernes legatskole med yderligere informationer og skema.

Sted

Gillestedvej 11, 5240 Odense NØ

Ansvarlig

Anders Kjeldvig
Email: anders.kjeldvig@skolekom.dk