Menu

Humaniora 3: Den sproglige studieretning

(hu3) Engelsk på A-niveau, tysk på A-niveau og mediefag på B-niveau.

Næsten ½ milliard mennesker har engelsk eller tysk som modersmål.
Denne studieretning vil sætte dig i stand til at manøvrere i en globaliseret verden, hvor evnen til at kunne kommunikere med andre og udveksle informationer på mere end ét sprog er af stor betydning. Det er derfor vores målsætning at give dig veludbyggede kommunikative kompetencer i engelsk og tysk på det højeste gymnasiale niveau, hvis du vælger denne studieretning. Men naturligvis gør korrekt sprog ikke det hele. Hvis man ikke ved noget, har man intet at bruge sit sprog til.
Derfor er det også et mål med denne studieretning at give dig et indgående kendskab til engelsk- og tysktalende landes kultur og samfund. Du vil endvidere opnå en forståelse for, hvad en europæisk identitet indebærer, og vi vil se nærmere på Europa over for USA og andre dele af verden.


Med denne studieretning opnår du ikke kun det højeste niveau inden for de to store europæiske hovedsprog, engelsk og tysk, for du skal også kombinere fagene med mediefag B, så ud over at opnå grundige analytiske færdigheder og erhverve solid viden om sprogområderne, vil du også skulle arbejde kreativt-praktisk med at producere film, både i samarbejde med sprogfagene og i en ren mediefaglig ramme, hvor vi bl.a. arbejder sammen med Odense Filmværksted.
Du vil i løbet af de tre år i studieretningen komme til at arbejde med mange forskellige udtryksformer, både litterære tekster og sagprosa, medier og billeder, og du vil blive en del af en række tværfaglige forløb, hvor fagene arbejder sammen for at give dig og dine klassekammerater den bedst mulige forståelse og indsigt i alment dannende områder. Disse forløb kan fx være verdenskrigene, gysergenren og andre genrer, litterære og historiske perioder, metropolen, helte, rejsen, de interkulturelle møder i Europa, ungdomssubkulturer, den iscenesatte virkelighed, tv-serien som det 21. århundredes roman og politiske kampagner. Dette er blot eksempler, for som elev har du naturligvis også indflydelse på hvilke emner klassen ønsker at fordybe sig i.
Vi vægter ud-af-huset-aktiviteter højt, herunder besøg på universitetet, TV2, biograf, museum, teater og endelig studierejser/udveksling til de to sprogområder.

Det kunstneriske fag i grundforløbet er mediefag, som der bygges videre på i studieretningsfaget mediefag på B-niveau.
Desuden skal følgende valg træffes:
– Matematik eller naturvidenskabeligt fag på B-niveau
– Ét opgraderingsvalgfag på B-niveau (samfundsfag, religion, idræt eller matematik/naturvidenskabeligt fag ud over det obligatoriske)
– Ét frit valg på mindst c-niveau
NB: 2. fremmedsprog er tysk fortsættersprog, dvs. du har kun fremmedsprogene engelsk og tysk.

 

Hvad giver studieretningen adgang til?

Ved at klikke herunder kommer du ind på “Adgangskortet” på Uddannelses guiden. Øverst til højre skal du vælge STX og derefter vælge alle fag og niveauer, som studieretningen indeholder. HUSK også at afkrydse de valgfag du har tænkt dig at vælge, herunder 2. fremmedsprog! Se ovenfor hvilke valgmuligheder du har på denne studieretning. Til venstre på siden kan du derefter se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til. Generelt er stx den ungdomsuddannelse, som giver adgang til de fleste uddannelser.