Menu

Humaniora 1: Den musisk-kunstneriske studieretning

Musik på A-niveau, Engelsk på A-niveau og Matematik på B-niveau.

Denne studieretning er for dig, der ønsker at arbejde med musik på et højt niveau såvel praktisk som teoretisk. Du kommer til at spille sammen i større og mindre grupper, og du får udviklet sangstemmen individuelt og i ensembler og kor. Du lærer musikteori og –historie inden for forskellige genrer og historiske perioder, som vi vælger i samråd med dig.

I kombination med et af hovedsprogene, engelsk, opnår du mulighed for at udvikle dine sproglige, kulturelle og æstetiske kompetencer, som er et centralt grundlag for at forstå og kunne begå sig i en globaliseret verden.

Det kunstneriske fag i grundforløbet er musik, som der bygges videre på i studieretningsfaget musik på A-niveau. Desuden har du mulighed for at vælge mellem en lang række valgfag.

Hvis 2.fremmedsprog er valgt som begynderfremmedsprog, skal du vælge ét valgfag blandt følgende: Matematik på A-niveau, Samfundsfag, Idræt, Religion eller et naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller et af de udbudte C-niveaufag.

Hvis 2.fremmedsprog er valgt som fortsætterfremmedsprog, skal du vælge to valgfag blandt følgende:
a)    2.fremmedsprog eller Matematik på A-niveau, Samfundsfag, Idræt, Religion eller et naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller et af de udbudte C-niveaufag.
b)    2.fremmedsprog eller Matematik på A-niveau, Samfundsfag, Idræt, Religion eller et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

Eksempler på emner i studieretningen:

  • Filmmusik
  • Akustik, klang og effekter (musik, fysik, matematik)
  • Fantasy (engelsk og musik)
  • Shakespeares sonetter (musik og engelsk)
  • Barokmusik (historie og musik)
  • Den engelske britpop-genre som eksempel på Cool Britanniabølgens modreaktion mod globaliseringen

Som elev på denne studieretning får du også mulighed for at være med i mange frivillige aktiviteter. Vi lægger stor vægt på, at skolens musicerende elever får rig lejlighed til at folde deres talenter ud og på den måde bidrager til skolens ansigt udadtil. Dette er samtidig nøglen til en lang række gode og uforglemmelige oplevelser – både for dem der synger og spiller musikken, og for dem der lægger øre til den. Skolens kor og dygtige musikelever medvirker fast ved koncerter sammen med Odense Symfoniorkester, desuden har musikeleverne optrådt med TV2, ved koncerter på Dexter og meget mere.

Du kan på Muler Update, læse mange artikler, som viser spændvidden i musikelevernes aktiviteter og musikkens centrale position i skolens liv – se desuden her:

På Mulernes Legatskole har vi en lang tradition for musikopførelser på et højt niveau. En helt unik position indtager de mange musicals, der er blevet opført på skolen gennem de sidste 30 år. Her kan nævnes Aladdin, Dreigroschenoper/Laser og pjalter og Jesus Christ Superstar. I 2015-16 arbejdede eleverne under titlen “Her i Verwood” med deres helt eget projekt, hvor mulerelever selv skrev skrev tekst og musik.

Hvad giver studieretningen adgang til?

Ved at klikke herunder kommer du ind på “Adgangskortet” på Uddannelses guiden. Øverst til højre skal du vælge STX og derefter vælge alle fag og niveauer, som studieretningen indeholder. HUSK også at afkrydse de valgfag du har tænkt dig at vælge, herunder 2. fremmedsprog! Se ovenfor hvilke valgmuligheder du har på denne studieretning. Til venstre på siden kan du derefter se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til. Generelt er stx den ungdomsuddannelse, som giver adgang til de fleste uddannelser.