Menu

HF-uddannelsen på Mulernes Legatskole

HF eller Højere Forberedelseseksamen, er en almen gymnasiel uddannelse, som både er en almendannende og en studieforberedende uddannelse, der giver dig adgang til videregående uddannelser, såvel korte som lange. Mulernes Legatskole har 50 års efaring med HF-uddannelsen og er sammen med Odense Katedralskole de to eneste steder i Odense, hvor du kan tage HF i et ungdomsmiljø sammen med mange gymnasieelever. HF-uddannelsen er uden standpunktskarakterer og er med sine kun to år den korteste vej til en adgangsgivende ungdomsuddannelse, hvilket til gengæld kræver, at du har opnået en vis modenhed og er parat til at yde en indsat for at få et godt eksamensresultat.

Opbygning: fagpakker og valgsfag

HF-uddannelsen er opbygget af en række obligatoriske fællesfag, obligatoriske fagpakker og en række tilvalgsfag på forskellige niveauer samt nogle valgfrie fagpakker. Det betyder at du kan sammesnætte din Hf-uddannelse i forhold til hvad du måtte ønske at videreuddanne dig til. En stor del af uddannelsen anvendes på projekt- og praktikforløb, hvor du afprøver en række uddannelser i praksis og taler med unge fra Odense, som har valgt den videreuddannelse du sigter efter. HF-uddannelsen er særlig velegnet til mellemlange uddannelser indenfor sundhed, undervisning, politi og sikkerhed mv.

Undervisning på HF

Der lægges i undervisningen vægt på såvel det teoretiske som det professionsrettede, herunder fagenes anvendelse i relation til videre uddannelse og job. Undervisningen foregår dels som klasseundervisning, men også med forskellige former for gruppearbejde, projektarbejde, opgaveskrivning og praktikforløb. Under HF-uddannelsen bliver du tilbudt forskellige former for rådgivning og vejledning fra såvel klassens HF-vejleder, lærerteam, uddannelsesleder mm. Skolen har endvidere egen socialrådgiver, læsevejledere, matematikvejledere og mentorer til at hjælpe dig med særlige udfordringer. Der gives ikke årskarakterer på Hf-uddannelsen, men to gange årligt får du tilbudt en faglig standpunktsvurdering af dine faglærere. Alle fag afsluttes med en mundtlig og/eller skriftlig eksamen, nogle efter 1. HF og andre efter 2. HF.

Læs mere via menupunktet “kommende elev” i menuen ovenfor.

HF

Frihed og fleksibilitet. HF er et enestående tilbud blandt ungdomsuddannelserne, fordi ingen af de andre tilbyder en toårig uddannelse. Uddannelsen er både almendannende og studieforberedende, og samtidig får du mulighed for at skabe din egen ”uddannelsesprofil” via dine valgfag, fagpakker og vores øvrige tilbud.