Menu

Fagene på Mulernes Legatskole

 

Skolen udbyder en lang række fag, på denne side kan du få et overblik over alle fagene. Fagene er inddelt i forskellige kategorier:

Obligatoriske fag: Er fag som alle STX klasser uanset studieretning. Det er også muligt at vælge nogle af disse fag som valgfag og dermed hæve dem til et højere niveau end det obligatoriske.

Valgfag: Er fag som man kan vælge imellem til de valgfri blokke. Bemærk at der på nogle studieretninger kan være visse begrænsninger af hvilke valgfag man kan vælge imellem, pga. de lovpligtige minimumskrav til hvad en studentereksamen kan indeholde.

Læs mere hos

Undervisningsministeriet: