Menu

Teknologi

Droner
og meget mere

På Mulernes Legatskole beskæftiger man sig i naturvidenskab med alt fra det klassiske naturvidenskab: Arkimedes, Galilei, Newton, Darwin og Mendelevs arbejde. Til moderne emner som robotter, droner, CRISPR-teknologi og gensplejsning.

Besøg på SDU og andre videregående uddannelsesinstitutioner med f.eks. eksperimenter, rundvisning og foredrag indgår som en fast del af undervisningen i naturvidenskab, og mange naturvidenskabelige klasser tager en 3 dages tur til København, med besøg på interessante steder som f.eks. KU, DTU, LIFE og farmaceutskolen.

Således vil man på de naturvidenskabelige studieretninger møde mange forskellige emner og arbejdsformer alt sammen med en stor del eksperimentelt arbejde i laboratorier på skolen såvel som på universitetet.

Desuden tilbyder skolen også en række naturvidenskabelige fritidsaktiviteter for særligt interesserede elever, som f.eks. MulerMastermind, Georg Mohr konkurrencer

Dronebygning på SDU

Forskerspirer i Århus

Biotek på SDU

Ekskursion til Niels Bohr Instituttet i København

Pilleproduktion på universitetet

Dronedele

Robotteknologi på SDU

Naturvidenskabelige
studieretninger

Fysik & Matematik

Fysik A

Matematik A

Kemi B

Klassisk science

Matematik A

Fysik B

Kemi B

Bio-teknologi

Bioteknologi A

Matematik A

Fysik B

(Biotek tæller som Kemi B)

Biologi & Idræt

Biologi A

Idræt B

Kemi B

Biologi & Kemi

Biologi A

Kemi B

(+matematik B)