Menu

Corona:

Ny hverdag på ML

Mulernes Legatskole åbner nu igen for alle elever

Nu kan alle elever heldigvis igen møde på ML, sammen med 2.hf og 3.g, som allerede har været i gang længe. Alle elever skal følge skema og informationer i Lectio.
Der kan stadigvæk være moduler med virtuel undervisning, men princippet er, at elever i 1.g og 1.hf skal møde på skolen igen fra og med torsdag den 28.5. og eleverne i 2.g fra og med tirsdag den 2.6.
Vi glæder os alle til en god afslutning på skoleåret!

Husk at afspritte hænderne straks ved ankomst til skolen og at holde en meters afstand! Vi opdaterer og udsender snarest ny sikkerhedsinstruks.

Velkommen tilbage på skolen til alle!

Studierejser og ekskursioner

Alle planlagte studierejser og ekskursioner i foråret 2020 er aflyst. Næsten alle rejsebureauer  har  meddelt, at de refunderer deltagerbetalingen. Hvor det ikke er tilfældet tilrådes elever og forældre at kontakte eget forsikringsselskab. Desværre forventer vi ikke, at aflyste studierejser kan gennemføres på et andet tidspunkt. Se yderligere information om studierejser på Mulernes Legatskole her..

Planlagte studierejser i efteråret 2020: Vi følger alle retningslinjer og vejledninger fra myndighederne og er i løbende kontakt med rejsebureauerne.

 Adgang til skolen og yderligere information

Klik og se sikkerhedsregler for fysisk fremmøde på ML – opdateret den 26.5.2020 (pdf).

Klik og se oversigt over spritdispensere på skolen (pdf)

Hele skolen er lukket for både fritidsbrugere og private arrangementer. Motionsrum, musikøvehus og indendøres idrætsfaciliteter er lukket. Alle ansatte forventes at møde normalt fra og med uge 23. Alle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen overholdes, jvf. vejledning herom.

Elever fra 3.g skal til tre eksamener til sommer og elever fra 2.hf til fire, desuden vil der være “overførte” årskarakterer og “faglige vurderingssamtaler” på hf – se nærmere i den politiske aftale fra den 8.4.2020. Elever fra 1.g og 2.g kommer ikke til eksamen i år. Også for dem vil der blive givet årskarakterer, som erstatter eksamenskarakterer på eksamensbeviset.

Vi håber på en festlig afslutning for afgangseleverne, men både Gallafest og Dimission vil få et alternativt forløb, muligvisuden adgang for forældre og pårørende eller i flere runder. Vi aftaler nærmere med det udvalg som er nedsat, med repræsenter for alle afgangsklasser. Yderligere information følger efter 8. juni.

Kontakt til skolen

Elever holder kontakten til lærerne via Lectio og kan som sædvanligt kontakte deres studievejleder, hvis de har behov for det. Se  nærmere i meddelelsen den 13.3. i Lectio fra studievejlederne. Forældre og øvrige kan kontakte skolen via sædvanlig mailadresse: mail@mulerne-gym.dk og tlf. 6610 2642.

Hotline

Børn, Unge & Sorg har vi etableret en hotline bemandet af psykologer. Hotlinen er åben hver dag kl. 9-16. Hotlinen er for unge og forældre, der får brug for psykologisk støtte, råd og vejledning på grund af svære tanker og følelser igangsat af corona.
Hotlinen er for alle unge og deres forældre – men er særlig relevant for sårbare unge og deres familier. Fx unge, der i forvejen er pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende. Eller unge, som faktisk oplever at have coronasmitte inde på livet i familien. Hotlinen er også relevant for unge, der fx er meget ængstelige eller lider af angst.
HOTLINE: 6916 1667

Yderligere information

Se besked fra rektor til alle elever og forældre i Lectio og brev til forældre i e-boks udsendt torsdag den 12.3.2020. Se også vigtige meddelelser til elever og forældre fra SSP i Odense (pdf-fil).

Følg myndighedernes anvisninger på coronasmitte.dk

Videovejledninger

Online møder i teams

En del af den virtuelle undervisning vil foregå som virtuelle møde i Microsoft Teams, mens en anden del af undervisningen vil være som arbejdsark og andre instrukser. Det vil fremgå af Lectio, hvordan den enkelte lektion tænkes afviklet. I videoerne nedenfor kan man se hvordan man tilgår møder i teams.

For elever:

Online møde uden teams

For elever:

Online møde med login i teams

For lærere:

Opret et team til et hold

[Oprettelse, deling og gruppearbejde]

For lærere:

basal brug af møder i teams

[Uden at holdet bruger teams]

For lærere:

Inviter elever til teams

[Uden at holdet bruger teams]