Menu

Fællestimen i dansk tirsdag den 24/3 handler om Nyeste tids litteratur og holdes at Anne-Marie Mai.

Fællestimen afvikles virtuelt, men materialet kan allerede nu hentes her