Menu

Den 2. januar 2020 rejste seks elever fra Mulernes Legatskole til Ghana i tre uger for at deltage i Projekt Ghana, et oplysningsprojekt efter idé af lektor Jacob Friis, som også er med på turen som rejseleder.
Projektet er sponsoreret af Udenrigsministeriets Oplysningspujle, Folkesparekassen og Mulernes Legatskole. Formålet med projektet er at oplyse om, hvordan livet er i den tredje verden, hvordan det kan forbedres og ikke mindst vigtigheden af FN’s Verdensmål.
På turen indsamler eleverne viden og erfaringer om livet i den tredje verden til en Podcastserie om livet i Ghana. Podcastens fokuserer på verdensmålene vækst, ligestilling og undervisning tre mål der er uløseligt bundet op på hinanden.

Mulernes Legatskole støtter op om projektet, fordi det er vigtigt at kende den verden, vi lever i, hvis vi skal lære at forstå den og hjælpe de mennesker, vi deler den med. Elevernes tanker og refleksioner om at få vendt deres hverdag på hovedet indgår også i podcasten, fordi livet i den tredje verden derved ikke bare gøres til noget, man hører om, men derimod noget, man har følt på egen krop, og det skaber en større forståelse for, at der faktisk er mennesker, der lever et sådant liv hele livet.

Projekt Ghana henvender sig specielt til en yngre målgruppe, fordi det er den generation, der meget snart skal overtage verden, og derfor er oplysning nødvendig – særligt i en tid, hvor der brug for et bredt udsyn i verden – brug for en erkendelse af, at livet mange andre steder i verden er langt mindre privilegeret og dårligere end det er i Danmark.