Menu

I tirsdags mødtes studieretningshold på tværs af årgangene for at lære hinanden og deres fag endnu bedre at kende.
Musikelevernes dag blev skudt i gang med en spændende og meget anderledes stemmeopvarmning, da Mehuhah fra 2a lærte fra sig om indiske skalaer og stemmeteknik.
Herefter tog 3a’erne styringen. Emilie, Jakob, Julie og Amalie gik i spidsen og indstuderede to smukke satser for solister, 3-stemmigt kor og orkester. Dem kan resten af skolens elever og ansatte glæde sig til at høre ved juleafslutningen på fredag