Menu

I tirsdags mødtes studieretningshold på tværs af årgangene for at lære hinanden og deres fag endnu bedre at kende. Mie fra 1m (og MulerUpdates redaktion) har sendt os denne reportage fra dagen:

Vi mødte op lige efter pausen i mediefagslokalet, hvor vi så et eksempel på det emne vi skulle arbejde med i løbet af dagen, nemlig integration.
1m og 3m fordelte sig i to separate dele af klassen, men de dejligste lærere i hele verden (Mads Rottov og Thomas Ohnesorge (måske, måske ikke tvungent shoutout ::)) satte en stopper for segregationen, og delte klasserne ind i grupper. Vi blev undervist i 6 nye begreber, og skulle ud i Vollsmose og prøve at bruge fagbegreberne i en daglig sammenhæng.

Efter en times tid kom vi tilbage i lokalet og havde en god debat mellem 3g’erne og 1g’erne, om hvorvidt man synes det er en god ide at rive bygninger i Vollsmose ned. Der var mange fine inputs, og alt i alt var det en super hyggelig og lærerig dag på tværs af klasserne.