Menu

I tirsdags mødte studieretningshold på tværs af årgangene for at lære hinanden og deres fag endnu bedre at kende.
Biologiklasserne 1V og 2Y havde gang i vingummiproduktionen, hvor de både i teori og praksis arbejdede med fremstilling og test af forskellige typer af vingummi

På den sproglig studieretning lavede eleverne en playliste med nogle spanske sange og julesange. Eleverne arbejdede i små grupper med forskellige ansvarsområder. Fx skulle 3.g’erne stå for en del af undervisningen, og 1.g’erne lavede små videoer som 3g’erne skulle give respons på. På tværs af årgangene arbejdede grupper i løbet af dagen med at finde information om et bestemt spansktalende land, og det hele mundede ud i en konkurrence om hvilken gruppe, der kunne placere flest lande på et kort.