Menu

Valgholdet 3g2h Samf B, var rundt i KBH i “EU-krisens tegn”.

Første stop var ved Europahuset, hvor vi fik gennemgået det grundlæggende i EU-systemet og herunder Brexit. Vi aflagde derefter et besøg på Christiansborg, hvor Nye Borgerliges pressechef, Lars Kaaber, svarede på alle de spørgsmål, vi nu havde. Inden vi kom ind og hørte om Nye Borgerlige, kom vi ind til et rum med billeder af alle folketingsmedlemmerne. Der fandt vi pludselig Janus midt i det hele.
Dagen sluttede vi af i Udenrigsministeriet, hvor vi endnu engang fik sat på plads, hvordan EU- systemet er opbygge,t og hvilke konsekvenser brexit har for EU og Danmarks fremtid.
Under turen fik vi også lidt inspiration til fremtidige jobs, hvor vi blev spurgte ind til oplægsholdernes stilling og hvilken uddannelsesbaggrund de kommer fra.