Menu

Pædagogisk udvikling

 

Kollegial supervision på Mulernes Legatskole

Siden skoleåret 2015-2016 har vi arbejdet kollegial supervision. Hvert skoleår deltager 18 lærere i et kursus, hvor de lærer metoden til kollegial supervision. Det er tanken, at alle lærere skal gennem kurset. Vi forventer, at næsten alle har lært metoden ved udgangen af skoleåret 2018-2019.

Formålet med kollegial supervision er:

  1. Styrkelse af den anerkendende kultur
  2. Udvikling af egen undervisningspraksis
  3. Skoleudvikling gennem vidensdeling

 

Ad. 1.  Deltagerne på det første kursus i supervision gav udtryk for, at de gennem forløbet følte anerkendelse fra kollegerne. Vi ønsker blandt andet gennem kollegial supervision at styrke anerkendelsen mellem ansatte på skolen.

Ad.2. Når mange lærere kender metoden, kan den enkelte lærer lettere finde en kollega, som kan tages med ind i egen undervisningslektion for at observere noget, som læreren ønsker at udvikle.

Ad.3.Vidensdeling betyder spredning af gode ideer. Supervision åbner op for vidensdeling, så vidensdeling bliver til konkret erfaring i stedet for teoretisk information.

Ved kurset de to første skoleår har underviseren i metoden været Lene Tortzen Bager. I det kommende skoleår vil det være Christina Bock og Peder Thøgersen Jensen, to af skolens egne lærere, der forestår undervisningen i metoden til kollegial supervision.

Alle, der har lært metoden, forventes hvert af de kommende 2-3 skoleår at indgå i en triade, hvor hver deltager i triaden observeres en gang pr semester. I skoleåret 2017-2018 skal fokuspunktet i den ene supervisionsrunde være feedback til eleverne.

Den enkelte lærer beslutter selv fokus for den anden runde. Det tilstræbes at der dannes triader, hvor deltagerne har ens eller relaterede fokusområder.

Kontaktperson: Uddannelsesleder Susanne Stellini


DASG

Skolen er medlem at DASG, Danske Science Gymnasier. Lærer Jesper Bruun-Schmidt har i 2016/17 deltaget i kurset Autentisk Bioteknologi – bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen.

Kontaktperson for DASG: Uddannelsesleder Susanne Stellini

Loading...