Menu

Udvalg og hverv 2016/2017

PR-formand
BP
Strategiudvalg 1: Faglig læsning

Pædagogisk udvikling med særligt fokus på faglig læsning

Formand:
Deles blandt
medlemmer
Øvrige medlemmer:

LG, BD, Oh, LJ

Ledelsesrep: Su
Strategiudvalg 2: Digital dannelse

Udvikling af strategi for digital dannelse på ML

Formand:
Ly
Øvrige medlemmer:

LH, CN, BM

Ledelsesrep: LR
Koordinator for Studiecafeen:
 La
Kunstudvalg:
MM, DL og HT
Introudvalg:
JL, PV, BA
Årsfestudv:
HK, HL
Festudv:
HL, JL, BK, PN, HM, Pe
Filmklubben:
Pe
Forældreforeningen:
DL og LS
Kantineudv:
Pe
Gavekasse:
DM
Aviser:
OB
Elevdemokratikoordinator:

EP
Sundhedskoordinator & frivillighedskoordinator: KB
Kaffekasse:
JB

 

Loading...