Menu

Forældreforeningen

Skoler af forskellige slags har ofte en støtteforening, men Mulernes Legatskoles Forældreforening er noget helt særligt.

Den blev stiftet i 1934, mens skolen endnu var en privat drengeskole, som forældrene kæmpede for at få deres sønner optaget i, fordi en eksamen fra Mulerne var ensbetydende med en solid faglig og holdningsmæssig opdragelse fra dreng til mand.

Der blev indsamlet store summer til foreningens elevlegater blandt det fynske og især det odenseanske erhvervslivs ledere, hvoraf mange var gamle “mulere” og følte sig som sådan hele livet.

Nu er Mulernes Legatskole et selvejende gymnasium med HF, men Forældreforeningen lever fortsat i bedste velgående, fordi drengeskolens traditioner for samarbejde mellem skolen og dens forældrekreds er blevet videreført og moderniseret til gymnasievilkår.

Det er klart, at der blandt skolens elever kan opstå situationer, hvor det er svært at få de sparsomme indtægter fra SU og erhvervsarbejde til at række. Det kan gælde i forbindelse med betaling for en studietur eller udvekslingsrejse. Men også for grupper af elever kan det være uoverkommeligt at stable et projekt på benene uden at have et økonomisk sikkerhedsnet.

I sådanne tilfælde kan skolens elever søge om en økonomisk håndsrækning fra Forældreforeningen, hvis bestyrelse tager stilling til skriftlige ansøgninger og modtager mange breve fra elever, der har fået netop lige det beløb, som gjorde det muligt at være med, trods en generel dårlig privatøkonomi.

Ansøgninger sendes pr. mail til rektor.

Grundlaget for støtte er det frivillige kontingent på minimum 150 kr. pr. husstand, som alle forældre opfordres til at indbetale. Det kan fx ske i forbindelse med de to velbesøgte kulturaftener, som Forældreforeningen afholder hvert år.

Kontonummer: 0975 0003150291.

Mulernes Legatskoles Forældreforening.

Gillestedvej 11, 5240 Odense NØ.

Se film om arrangement i Forældreforeningen med hjerneforsker Lone Frank: