Menu

Team, studievejledere & ledelsesrepræsentanter

Hver klasse på skolen har et fast team af ansatte tilknyttet. Klassens team består af tre funktioner, en kontaktlærer, en ledelseskontakt og en P-vagt. P-vagten er en særlig ordning på skolen, hvor en lærer organiserer klassens skema. Det giver stor fleksibilitet i det daglige og garanti for at alle alle timer bliver læst. Derudover har hver klasse tilknyttet en studievejleder, en ledelsesrepræsentant samt en læsevejleder. Derudover har HF klasserne en tutor tilknyttet.

Lærerteam 16/17

Klasse Kontaktlærer P-vagt Ledelses- kontakt Læse- vejleder Studie-vejleder Ledelses- repræsentant Tutor
1c HQ TN PJ  LG JN LR
1d AH JK KB  LG TL MN
1e LM BP HM  Wa HL AK
1f Ni JN KS  Wa TL AK
1m LS Ni SK  LC HL LR
1n Ly LC JP LC CB LR
1v RP TN MM  Wa TL MN
1x LC JL Wa Wa JN MN
1y HS LE CH  LC HL Su
1z SH HW PF  LC HL Su
1p Oh BK PJ LG CB Su Oh, BK, PJ
1q PS DM CB LG BD AK DS, DM, CB
2. årgang
2a Oh PD Oh  LG TL LR
2b SS TD SS  LC CB LR
2d BD PV BD  Wa BD LR
2e SH LJ SH  LC HL MN
2f Wa OB Wa  Wa HL AK
2k LS PN LS  LG HL AK
2m PJ MN PJ  Wa JN MN
2x TN PN TN  LG HL Su
2y PS LJ PS  LC JN Su
2z EP HW EP  LG CB Su
2p MR BD CB LC CB Su MR, BD, CB
2q HL JN DM Wa BD AK HL, JN, DM
3. årgang
3a DL HQ DL  LG JN LR
3b AH GC AH  LG TL LR
3c TT KC TT  LC HL LR
3d Pe MR Pe  Wa HL AK
3e AF SH AF  LC HL MN
3f La Wa La  Wa CB AK
3k BB BK BB  LC TL Su
3m BD Fj BD  Wa HL MN
3n LH Ly LH  Wa JN MN
3u LM PV LM  LG BD MN
PR. 2. juni 2016

 

Loading...