Menu

Tidsplaner for hf

 

Evalueringer og opgaver i 1 hf


 

Historieopgave

På Mulernes Legatskole har vi fastlagt følgende retningslinjer:

On 22/2        Datoen ændres muligvis. Sjette lektion. Fælles introduktionsmøde til opgaven. MN tilrettelægger. Alle 1hf-elever mødes i lokale 110. Introduktionen fokuserer på det håndværksmæssige, noteangivelse, det taxonomiske etc. Undervisningen omlægges.

Uge 9            Historielærerne fremstiller to problemformuleringer med tilhørende materiale af et omfang på ca.5 sider

Uge 10          Historielærerne orienterer om de to problemformuleringer

Uge 11          Eleverne vælger mellem de to problemformuleringer

To 20/4-Fr 21/4

To skrivedage på skolen. Der reserveres et lokale til klassen, hvor skrivningen foregår. Klassens historielærer er til stede hele dagen. Undervisningen omlægges.

Sø 23/4         Senest kl. 23.30 afleveres opgaven elektronisk på Lectio i en opgave som oprettes af JH Omfanget af opgaven er ca. 8 sider á 2100 tegn (med mellemrum).

Nf-projektopgave

On 10/5 – To 11/5

To undervisningsfrie dage, hvor eleverne kan arbejde med opgaven.

Opgaven afleveres efter aftale med lærerne

Evalueringer og opgaver i 2 HF


 

Større skriftlig opgave på Mulernes Legatskole (SSO)

Uge 37          I en værkstedstime orienterer LR og MN om de formelle rammer                    

Uge 38          Faglærerne orienterer i deres egne timer

Ti 27/9          kl 11. Elever udfylder fagvalg i Lectio med valg af fag og område.

Som hovedregel er holdets faglærer vejleder.

On 5/10         Første vejledning, Tiderne planlægges centralt og udmeldes i slutningen af uge 39. På vejledningsmødet aftales tidspunktet for næste vejledning

Uge 42          Efterårsferie

Uge 46          Rejseuge

Ti 13/12        kl.12.00 Vejlederen udfylder en skabelon til opgaveformulering fra Lectio og uploader den efterfølgende i Lectio.

On 14/12       Kl 13.25-15.10 Eleverne indkaldes til kursus i projektstyring samt orientering om struktur og formidling ved MN og Su. Kort eksamensorientering.
Kl 15.15 kan eleverne se deres opgaveformulering på Lectio
Ved den sidste vejledning før opgaven udleveres, skal det aftales hvordan eleven kan komme i kontakt med vejlederen i forbindelse med opgaveudlevereingen.

To 15/12- On 21/12           SSO skrivecamp i biblioteket og lokale 6.

On 21/12            Senest kl 23.30 Eleverne afleverer deres opgaver elektronisk i Lectio. Opgaven skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse samt fag med niveauer. Der afleveres én fil.

Kultur og samfund (KS) – synopsiseksamen

På Mulernes Legatskole har vi fastlagt følgende retningslinjer:

On 26/4         Undervisningen i KS afsluttes senest denne dag. Senest denne dag afleverer lærerne til Su  det materiale, der skal trækkes næste dag

To 27/4         kl.8.00 opgaver/materialesamlinger trækkes på biblioteket. Ledelsen udfører trækningen. Lærerne må være til stede, men det er intet krav.

Eleverne er opdelt i studiegrupper á 3-4 elever. Studiegruppen trækker en fælles opgaver/materialesamlinger.

To 27/4         KS projektdag med vejledning. Lærerne udarbejder en plan for vejledningen. Planen afleveres til Su eller indskrives i Lectioskemaet. (lærerne omlægger undervisningen så skemaet er tømt alle fire projektdage)

Fr 28/4          KS projektdag, hvor eleverne har mulighed for vejledning

Fr 5/5            8.10-11.00 KS projektdag, hvor eleverne har mulighed for vejledning

On 10/5         Fra kl 10.10 KS projektdag, hvor eleverne har mulighed for vejledning

To 11/5         kl.15.15 KS synopser afleveres elektronisk i Lectio. Synopsen skal fylde 2-3 sider. Hver elev afleverer sin egen synopsis, også selv om synopserne er enslydende. Synopsen skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse. Der afleveres én fil.

Loading...