Menu

Grønt Flag

 

Projektets mål på Mulernes Legatskole:

 

 • Kort sigt: At vi tilfredsstiller målene for at få det grønne flag. Dette lykkedes i 2012, hvorfor borgmester Anker Boye forestod flaghejsningen den 6.12.2012, siden er skolen hvert år blevet tildelt det grønne flag.
 • Langt sigt: At påvirke alle på skolen til at tænke/(handle så bæredygtigt som muligt (lokalt-globalt) og sikre så grøn og bæredygtig en dagligdag på skolen som muligt.

 

Allerede gennemførte miljøtiltag:

 • nyt tag med maksimal mængde isolering overalt på skolen (gennemført i 2010)
 • nyt lavenergiglas overalt i foyer og elevkantine (gennemført i 2011) samt i lokalerne (gennemført i 2015-16)
 • nyt energivenligt varme- og ventilationsanlæg ,med bedre CTS-styring (gennemført i 2013-14)
 • lavenergibelysning med bevægelsessensorer og dagslysstyring overalt på skolen (gennemført i 2009)
 • nedlæggelse af to computerum og af et sproglaboratorium, minimering af faste computere
 • nyt energivenligt inventar i kantinen
 • mindre papirforbrug pga. overgang til elevmedbragte computer
 • mindre papirforbrug pga. overgang til elektroniske tavler
 • vandbesparere er påmonteret alle vandhaner i fællesområder og på fællestoiletter
 • miljøkrav er indtænkt i alle nybyggeriet, fx i materialevalg, isolering, genanvendelse af regnvand, anvendelse af solceller mv.
 • ved renovering af lokalerne er gennemført bedre isolering af ydervæggene
 • skolens nedbringe el- og vand- og varmeforbrug er løbende blevet nedsat med ca. 5% pr. år siden 2011
 • etablering af en miljøhåndbog – miljoehaandbog-ml-2012 (pdf-fil).

Faste miljøtiltag:

 

 • hurtig tilbagemelding til pedellerne om energislugende fejl sikres hurtigt via elektronisk pedelbog for både elever og ansatte
 • miljøråd med deltagelse af elever, ansatte og ledelse kommer løbende med initiativer og grønne forslag
 • der afholdes jævnligt arrangementer på skolen med grønt sigte

Links:

Kontaktperson: