Menu

Udregn dit gennemsnit

Udregning af karaktergennemsnit med vægte.

Fag på A-niveau tæller med i gennemsnittet med vægt 2, fag på B-niveau har vægt 1,5, mens fag på C-niveau tæller med vægt 1.

Hvis der i et fag både gives både en skriftlig og en mundtlig karakter, deler de to karakterer vægten.

Et eksempel. En elev har 10 i historie (A-niveau), 7 i mundtlig og 4 i skriftlig engelsk på B-niveau. Endelig har eleven 7 i fysik på C-niveau.

Hvis man vil beregne det vægtede gennemsnit af de karakterer, foregår det således:

Tallet i nævneren er summen af alle vægtene.  Eksemplet giver et gennemsnit på 7,83

Herunder er der link til en privat hjemmeside hvor du kan sætte dine karakterer ind og beregne dit gennemsnit. Mulernes Legatskole er ikke ansvarlig for evt. fejl i disse beregninger.