Menu

Valgfag for STX (nuværende elev)

Nedenunder ses de mange valgfag der udbydes på skolen (nuværende elev). Du kan læse generelt om de forskellige fag her. I menuen til højre kan man se beskrivelsen af de enkelte studieretninger, hvorunder det er beskrevet hvilke begrænsninger man skal tage højde for på de enkelte studieretninger.

Hvad giver studieretningen adgang til?

Ved at klikke herunder kommer du ind på “Adgangskortet” på Uddannelses guiden. Øverst til højre skal du vælge STX og derefter vælge alle fag og niveauer, som studieretningen indeholder. HUSK også at afkrydse de valgfag du har tænkt dig at vælge, herunder 2. fremmedsprog! Se ovenfor hvilke valgmuligheder du har på denne studieretning. Til venstre på siden kan du derefter se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til. Generelt er stx den ungdomsuddannelse, som giver adgang til de fleste uddannelser.

Klik her og se dine muligheder på “Adgangskortet”!
index

Valgfag på STX

Fag Niveau Niveau Niveau
Biologi C B A
Billedkunst C B
Dramatik C B
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fransk fortsætter A
Fysik B A
Græsk C
Idræt B
Informationsteknologi/ informatik C B
Kemi C B A
Latin C
Matematik B A
Mediefag C B
Musik C B
Naturgeografi C B
Psykologi C B
Religion B
Retorik C
Samfundsfag B A
Tysk fortsætter A
Loading...