Menu

Overblik over STX forløbet (fra august 2017)

Studentereksamen (STX) er en studieforberedende og almendannende uddannelse, som giver dig mulighed for i løbet af 3 år at få en bred faglig viden og sammen med andre unge lære at tage stilling til og forstå det samfund og den verden, vi lever i.

STX er den uddannelse, der mest effektivt leder frem til en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Unge med studentereksamen har altså gode muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet. Samtidig er der også meget få elever, som fortryder, at de valgte STX. Det er faktisk den ungdomsuddannelse, som har det laveste frafald.

Studentereksamen består fra 1.8.2017 af et grundforløb på ca. tre måneder, som er fælles for alle. Her lærer du arbejdsmetoderne og fagene i gymnasiet at kende, så du får et godt grundlag for at vælge den studieretning, som passer bedst til dig. En studieretning er en gruppe af hovedfag, som arbejder tæt sammen i det daglige og skaber en særlig profil rettet mod videregående uddannelse. Da Mulernes Legatskole er blandt de største i Danmark, udbyder vi mange forskellige studieretninger og stort set alle kendte valgfag. Ud over studieretningsfagene har alle gymnasieelever en række obligatoriske fag og 1-2 valgfag, se nærmere herunder.

Hvad giver de forskellige fag adgang til?

Et godt overblik over hvilke uddannelser som fagene giver adgang til er “Adgangskortet”.

Du er velkommen til at kontakte skolen for mere information eller få svar på dine spørgsmål (kontaktinfo nederst på siden) eller kontakt en af vores elevambassadører.

 

Studieretninger

Mulernes Legatskole tilbyder stort set alle kendte studieretninger.

Hovedområde Studieretningsfag 1 Studieretningsfag 2 Studieretningsfag 3
Science Matematik A Fysik A Kemi B
Matematik A Fysik B Kemi B
Matematik A Bioteknologi A Fysik B
Biologi A Kemi B
Samfundsforhold Samfundsfag A Matematik A
Samfundsfag A Engelsk A
Samfundsfag A Tysk fortsættersprog A
Sprog og kultur
Engelsk A Spansk begyndersprog A Fransk begyndersprog B
Engelsk A Spansk begyndersprog A Italiensk begyndersprog A
Engelsk A Italiensk begyndersprog A Latin B
Engelsk A Spansk begyndersprog A Tysk fortsættersprog B
Engelsk A Fransk begyndersprog A Samfundsfag B
Engelsk A Tysk fortsættersprog A Samfundsfag B
Musik Musik A Engelsk A
Musik A Matematik A

Fag og valgfag

Desuden har du på Mulernes Legatskole mulighed for at vælge mellem stort set alle kendte valgfag, så du kan tone din studieretning efter dine ønsker og behov. Som hovedregel skal du følge eller have fulgt undervisningen på det nærmest underliggende niveau, førend du kan begynde på undervisning på et højere niveau.

Obligatoriske fag for alle uanset studieretning

Dansk A-niveau
Historie
Engelsk mindst B-niveau,

dog kun C-niveau i

matematik hvis man har valgt tre sprog!

Andet fremmedsprog
Matematik
Fysik mindst C-niveau
Samfundsfag
To af fagene biologi, kemi, informatik og naturgeografi
Oldtidskundskab C-niveau
Religion
Musik / Billedkunst / Drama /Mediefag
Idræt

Andet fremmedsprog

Fag Niveau
Fransk fortsætter B
Tysk fortsætter B
Fransk begynder A
Italiensk begynder A
Spansk begynder A

 

Kunstnerisk fag

Fag Niveau
Billedkunst C
Dramatik C
Musik C
Mediefag C

Valgfag på tværs af studieretninger

Fag Niveau Niveau Niveau
Biologi C B A
Billedkunst C B
Dramatik C B
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fransk fortsætter A
Fysik B A
Græsk C
Idræt B
Informationsteknologi/ informatik C B
Kemi C B A
Latin C
Matematik B A
Mediefag C B
Musik C B
Naturgeografi C B
Psykologi C B
Religion B
Retorik C
Samfundsfag B A
Tysk fortsætter A
Loading...