Menu

Internationalisering

Dorte Lundgreen-Nielsen er international koordinator og har kontakt med udvekslingsstudenterne på skolen.

Udlandsophold/talentarbejde

Som en del af skoleforløbet på ML tilbydes dygtige elever studieophold i udlandet, med særligt fokus på sprogtræning. Pt har vi aftaler om studieophold på Croydon College i London og i Spanien.

Udlandsrejser

Som led i styrkelsen af skolens internationale profil er det praksis, at skolens elever deltager i undervisningsforløb, som gennemføres i udlandet. Elever på hf deltager i et udlandsprojekt i 2hf. Elever på stx deltager i 2.g i et sprogfagsprojekt og i 3.g i et udlandsprojekt. Udlandsrejserne er en obligatorisk del af undervisningen, hvor eleverne rejser og bor sammen med lærere fra skolen.

Sprogrejsen

Sproghold, som ikke omfatter en hel klasses elever, kan i 2.g tilrettelægge en sprog- og kulturrejse, normalt i 3 flexdage i maj måned. Sproghold, som omfatter en hel klasses elever, kan tilrettelægge en srogrejse, såfremt dette ikke blokerer for sprogrejser på tværgående hold. Sproghold, som omfatter en hel klasses elever, kan rejse sammen med et andet fag, som hele klassen også har.
I sprogrejsen indgår en obligatorisk forberedelsesfase og projektet indgår i fagets undervisningsbeskrivelse. Der afvikles 6 lektioner per dag, dog højst 18 lektioner per sprogfagsprojekt. Det skal tilstræbes at elevernes udgifter til rejse, ophold med morgenmad samt alle obligatoriske entreer og udflugter ikke overstiger kr. 3.000,00.

Studierejsen i gymnasiet

Der er afsat 35 lektioner til AT-forløbet i 3.g. Studierejsen er en del af dette forløb. Emnet kan vælges frit. Der skal deltage mindst to fag fra hver sit hovedområde. De to deltagende fag er normalt et studieretningsfag sammen med historie eller dansk.
Den enkelte klasses lærere kan dog efter aftale med eleverne beslutte, at kun fagtimer indgår i studierejsen og dermed afvikle AT-forløbet på et andet tidspunkt i 3.g. Elevernes udgifter til rejse, ophold med morgenmad samt alle obligatoriske entreer og udflugter må være højst 3.500 kr. Den maximale deltagerbetaling kan efter aftale mellem lærere og elever hæves med et evt. indtjent beløb i klassen til dette formål.

Studierejsen på hf

Studierejsen er på hf et 2.hf-projekt og indgår i undervisningsbeskrivelsen for de deltagende to fag. Studierejsen skal resultere i et produkt, som evalueres af de implicerede lærere. Under udlandsopholdet afholdes 30 fagtimer. Elevernes udgifter til rejse, ophold med morgenmad samt alle obligatoriske entreer og udflugter må være højst 3500 kr.
På studierejser arbejder eleverne med bestemte temaer og der afvikles undervisningstimer under opholdet. Efter rejsen udarbejder eleverne normalt en opgave om udbyttet af studierejsen. Herunder er der et eksempel fra 3.u, som i september 2014 var i Rom med fagene og dansk og mediefag. En af grupperne fra klassen valgte at producere en film på ca. 12 min. – ikke uden humor – om de temaer klassen studerede i Rom.

Elevers private ferieture
Ved siden af studieturene, som skolen arrangerer og har ansvaret for, er der mange elever på Mulernes Legatskole og andre af landets gymnasier, som i privat regi arrangerer ferieture. Ikke mindst i vinterferien er der opstået et dansk gymnasiefænomen med skiture og lignende rejser sydpå. Ferie i udlandet med gode venner er naturligvis umiddelbart en dejlig ting, men det er helt klart at disse elevarrangerede ferier er ture, som skolen ikke understøtter og som skolen ikke tager ansvar for, selvom vi naturligvis opfordrer eleverne til altid med deres samvær og aktiviteter, at være gode ambassadører for både Danmark og for Mulernes Legatskole – både til hverdag og fest!
Skolen har ikke mulighed for – eller ønske om – at forbyde eleverne at rejse sammen i deres ferier; er man forældre til unge under 18 år, så har man naturligvis også et forældreansvar i forhold til, om man ønsker at sende sin søn eller datter med på en af disse ferier.
Rektor, juni 2015.
Loading...