Menu

Valgfagene på HF (nuværende elev)

For nuværende elever i 1.hf:

Du kan have 2-4 valgfag. Du skal som minimum have:

  • 2 fag på B-niveau eller
  • 1 fag på B-niveau og 2 fag på c-niveau eller
  • 1 fag på A-niveau (engelsk eller historie) og 2 fag på c-niveau eller 1 fag på B-niveau.

Hvis du vælger et sprogfag eller fysik på B-niveau er det tilstrækkeligt derudover at vælge et valgfag på c-niveau. Du kan læse generelt om de forskellige fag her.

Fag
Niveau
Niveau
Niveau
Biologi
B
Billedkunst
C
B
Drama
C
B
Engelsk
A
Erhvervsøkonomi
C
Filosofi
C
Fysik
C
Historie A
Idræt
B
Informationsteknologi/Informatik
C
Kemi
B
Matematik
B
Mediefag
C
B
Musik
C
B
Naturgeografi
B
Psykologi
C
B
Religion
B
Retorik (fra 2016/17)
C
Samfundsfag
B
Spansk
B
Tysk fortsætter
B
Tysk fortsætter (fra 2017/18) C

Andet fremmedsprog som valgfag

Hvis du har haft tysk i mindst 3 år, kan du ønske faget som fortsættersprog på c-niveau. Dette fag er placeret i 1. hf med afsluttende eksamen efter 1. år, og du skal altså vælge det fra begyndelsen. Du vil derefter have mulighed for at ønske det samme fag på B-niveau i 2. hf. Hvis du vil have et begyndersprog, tilbyder skolen spansk på B-niveau. Dette valg er bindende for både 1. og 2. hf.

Andet fremmedsprog som valgfag fra august 2016

Hvis du har haft tysk i mindst 3 år, kan du ønske faget som fortsættersprog på c-niveau. Hvis du vil have et begyndersprog, tilbyder skolen spansk på B-niveau. Begge fag er placeret i 2. hf som en del af valgfagspakken.

Loading...