Menu

Fag og fagpakker på HF (start 2019)

Ønsker du frihed og fleksibilitet? HF giver dig mulighed for at dygtiggøre dig fagligt, samtidig med at du bliver klar til at være del af det moderne videnssamfund. Uddannelsen er både almendannende og studieforberedende, og samtidig får du mulighed for at skabe din egen ”uddannelsesprofil” via dine valgfag, fagpakker og vores øvrige tilbud. Se vores spændende udbud af fagpakker og valgfag herunder.

Fagene på HF

En hf-eksamen består af fag på A-, B- og C-niveau, hvor A er det højeste med flest timer. En samlet hf-eksamen indeholder både obligatoriske fag, som alle skal have, samt valgfag og valgfrie fagpakker.

Udbudte fagpakker

Fagpakke Fag Adgang til korte og mellemlange videregående uddannelser
Health – Science
Biologi B og Idræt B*
 • Ernæring og sundhed
 • Laborant
 • Sygeplejerske
 • Bioanalytiker
Matematik B og Idræt B*
Force  Samfundsfag B og Idræt B*
 • Politibetjent
 • Ambulanceredder
 • Vagtmand
 • Officer
Care – Learning
Samfundsfag B og Psykologi C
 • Pædagog
 • Lærer
 • Socialrådgiver
Psykologi B og Billedkunst C**
Performing Arts Dramatik B og Musik C***

 

 • Journalist
 • Visuel kommunikation
 • Animation
 • Medier generelt
Business Samfundsfag B og Erhvervsøkonomi C
 • Erhvervsøkonomi (HA)
 • Finansøkonomi
 • Financial controller

* Forudsætter idræt C som praktisk-musisk fag.  ** Forudsætter, at billedkunst C ikke er valgt som praktisk-musisk fag.

*** Forudsætter dramatik som praktisk-musisk fag og ikke musik.

Udover fagene i fagpakkerne skal man vælge praktisk-musisk fag samt andre valgfag.

Obligatoriske fag

Alle fagpakkerne indholder en disse obligatoriske fag: Dansk A (1. og 2. år), Engelsk B (1. og 2. år), Matematik C (1. år), Naturvidenskabelig faggruppe (NF) (1.år) (biologi, geografi og kemi, C-niveau), Kultur- og samfundsfaggruppe (KS) (1. og 2. år) (historie B og religion og samfundsfag på C-niveau).

Praktisk-musiske fag

Alle HF-eksamener skal også indeholde et praktisk-musisk fag på C-niveau: Det er muligt at vælge mellem disse fag: Billedkunst (bk), Dramatik (dr), Musik (mu), Mediefag (me) og Idræt (id).

Valgfag

På HF er det muligt at vælge mellem disse forskellige valgfag.
Fag Niveau
Biologi B
Billedkunst B og C
Informationsteknologi/ informatik C
Dramatik B og C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fysik C
Græsk C
Idræt B
Kemi B
Matematik B
Mediefag B og C
Musik B og C
Naturgeografi B
Psykologi B og C
Religion B
Retorik C
Samfundsfag B
Tysk B og C  
 Niveau B i Billedkunst, drama, mediefag og musik forudsæter, at man har haft det på c-niveau.
Den brede fagrække skal sikre, at du kan tilegne dig en bred indsigt i historie, kultur, naturvidenskab, samfundsforhold, sprog og litteratur, og det er med til at videreudvikle din forståelse af den moderne verden ud fra mange forskellige synsvinkler.

HF er et enestående tilbud blandt ungdomsuddannelserne, fordi ingen af de andre tilbyder en to-årig uddannelse. Uddannelsen er som den 3-årige studentereksamen både almendannende og studieforberedende, og samtidig får du mulighed for at skabe din egen ”uddannelsesprofil” via dine valgfag

HF er især for dem, som gerne vil hurtigt videre til en uddannelse. HF tager nemlig kun to år. Som hf-elev kvalificerer du dig til de videregående uddannelser, og det er især de korte og mellemlange videregående uddannelser, som hf-eleverne søger ind på.

Undervisningen

Undervisningen indledes de første uger med et introduktionskursus, som tilsigter at hjælpe alle godt i gang. Kurset indeholder blandt andet en introduktion til de forskellige fag, et IT-introduktionskursus, introduktion til de forskellige arbejdsmetoder (herunder projekt -arbejdsformen), som anvendes de følgende to år, introducerende kurser og screening i matematik og grammatik, introduktion til tutorordning, lektieværksted og værkstedsundervisning og meget mere. På denne måde får du en enestående mulighed for at lukke eventuelle huller i din basisviden og for at skabe dig en ideel platform for dit videre, intensive arbejde de følgende år. Udnyt denne mulighed optimalt!

I løbet af de to år planlægger lærere og elever forløb, der udvikler både almene, faglige og personlige kompetencer. Eleverne skal beherske forskellige arbejdsformer og forholde sig bevidst til egne læreprocesser. Som hjælp til at øge udbyttet af undervisningen udarbejdes for hver elev en elektronisk studiebog i samarbejde med en tutor – en lærer fra klassens lærerteam, som tilknyttes den enkelte elev i begge studieår.

Hvad giver HF adgang til?

Ved at klikke herunder kommer du ind på “Adgangskortet” på UddannelsesGuiden,ug.dk. Øverst til højre skal du vælge HF og derefter vælge alle fag og niveauer, som HF indeholder. HUSK også at afkrydse de valgfag du har tænkt dig at vælge! Til venstre på siden kan du derefter se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til. Se ovenfor hvilke valgmuligheder du har på hf på ML. Generelt giver HF adgang til alle mellemlange uddannelser og ved valg af udvidet fagpakke også til de lange videregående universitetsuddannelser.

Klik her og se dine muligheder på “Adgangskortet”!